Aile İçi Şiddet Ve Polis Sempozyumu

Aile İçi Şiddet ve Polis Sempozyumu


9 Nisan 2012
Polis Akademisi, Anıttepe, ANKARA


Teşkilatımızın 167. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 9 Nisan 2012 tarihinde Polis Akademisi Anıttepe Kampüsü’ndeki Büyük Stüdyo’da “Aile İçi Şiddet ve Polis” konulu bir sempozyum düzenlenecektir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de aile içi şiddet, mücadele edilmesi gereken ciddi bir toplumsal sorun olarak varlığını sürdürmektedir. Sempozyumda; kadına karşı şiddet, çocuğun ihmal ve istismarı ile aile içi şiddetle mücadele gibi konularda akademik paylaşım ve tartışma ortamının oluşturulması hedeflenmektedir.

Sempozyum; konuyla ilgili tüm tarafları bir araya getirecektir. Bu çerçevede, akademisyenler, uzmanlar, sivil toplum örgütleri, medya, ilgili kamu kurumları ve polis teşkilatındaki uygulayıcıların gerek bildiri sunumu gerekse dinleyici olarak katılımı beklenmektedir.

Sempozyum ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen ilgili menüleri inceleyiniz.


SEMPOZYUM TEMALARI
Kadına Karşı Şiddet
 • Fiziksel şiddet mağduru kadınlar
 • Kadına karşı cinsel şiddet
 • Ekonomik şiddet mağduru kadınlar
 • Duygusal ve psikolojik şiddet mağduru kadınlar

Çocuğun İhmal ve İstismarı
 • Çocuğun cinsel istismarı
 • Fiziksel şiddet mağduru çocuklar
 • Ekonomik şiddet mağduru çocuklar
 • Duygusal ve psikolojik şiddet mağduru çocuklar

Aile İçi Şiddetle Mücadele
 • Aile içi şiddetle mücadelede polisin rolü
 • Aile içi şiddetle mücadelede medya ve sivil toplumun rolü
 • Aile içi şiddetle mücadelede kurumlar arası koordinasyon
 • Aile içi şiddet mağdurlarına sunulan destek ve hizmetler
BİLDİRİ ÇAĞRISI
Bildiri Sunmak İsteyenler İçin Açıklamalar:

 • Bildiri özetlerinin sempozyum temasına uygun ve yaklaşık 300 kelime olacak şekilde en geç 19 Mart 2012 tarihine kadar sempozyum2012@egm.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. Özetlerin başında mutlaka yazara ait akademik, kurumsal ve iletişim bilgileri bulunmalıdır (isim, unvan, kurum, adres, e-posta, tel.).
 • E-posta yoluyla gönderilen bildirilerin ulaştığına dair teyit e-postası gönderilecektir. Teknik sebeplerden dolayı teyit e-postası alamayan bildiri sahipleri sempozyum sekreteryasıyla irtibata geçmelidirler.
 • Gönderilen makale özetleri; sempozyum temasına uygunluğuna, akademik özgün değerine ve oturum sayısının sınırlılığına göre (aynı anda sadece tek oturum planlanmakta) Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve sunum için kabul edilen bildiri özetleri 23 Mart 2012 günü e-posta yoluyla duyurulacaktır.
 • Sempozyum sonrasında akademik olarak uygun görülen özgün bildiriler için tematik kitap çıkartılması planlanmaktadır. Tematik kitap çalışması için bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi 25 Mayıs 2012’dir. Bildiriler başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş ve referanslar, tablolar dâhil 4000 kelimeden az, 7000 kelimeden fazla olmayacak şekilde hazırlanmış olmalıdır.
 • Sempozyum tam bildirilerinin yazım kurallarıyla ilgili detaylı bilgiye ilgili menüden ulaşabilirsiniz.
DİNLEYİCİ KATILIMI
Dinleyici Olarak Katılmak İsteyenler İçin Açıklamalar:

 • Ankara ili dışında bulunan birimlerden sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyen ilgili personelin birim amirlerince değerlendirilmesi ve katılımı uygun görülen personelin isim ve bilgilerinin görevlendirme onaylarının alınması için sempozyum sekreteryasına en geç 19 Mart 2012 tarihine kadar resmi yazı ile sempozyum2012@egm.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi gerekmektedir.
 • Ankara içinde çalışan personelin katılımı için herhangi bir sınırlama yoktur. Birim amirlerinin uygun görmesi durumunda Ankara ili içerisinde personelin sempozyuma katılımı sağlanabilir. Bunun için sempozyum2012@egm.gov.tr adresine katılım talebinin iletilmesi yeterlidir.
 • Senelik iznini kullanarak kendi imkânlarıyla sempozyuma dinleyici olarak katılmak isteyen personel sempozyum2012@egm.gov.tr adresiyle irtibata geçmelidir.
 • Sempozyuma EGM dışından dinleyici olarak katılmak isteyenlerin en geç 19 Mart 2012 tarihine kadar sempozyum2012@egm.gov.tr adresine taleplerini iletmeleri gerekmektedir. Dinleyici katılım onayları yine e-posta yoluyla gönderilecektir.
SEMPOZYUM BİLİM KURULU
Prof. Dr. Zühtü ARSLAN, Polis Akademisi Başkanı
Prof. Dr. H. Hüseyin ÇEVİK Polis Akademisi
Prof. Dr. Veysel K. BİLGİÇ, Polis Akademisi
Prof. Dr. Remzi FINDIKLI, Polis Akademisi
Prof. Dr. Tülin İÇLİ, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. İhsan BAL, Polis Akademisi
Prof. Dr. Ahmet Hamdi AYDIN, Sütçü İmam Üniversitesi
Prof. Dr. Halil İbrahim BAHAR, Polis Akademisi
Prof. Dr. Turgut GÖKSU, Polis Akademisi
Prof. Dr. Faruk KOCACIK, Cumhuriyet Üniversitesi
Prof. Dr. M. Bedri ERYILMAZ, Polis Akademisi
Prof. Dr. İsmail DOĞAN, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet ÖZCAN, Polis Akademisi
Prof. Dr. Sami ŞENER, Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Vahit BIÇAK, Polis Akademisi
Prof. Dr. Ali ÇAĞLAR, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Cengiz BAŞAK, Polis Akademisi
Prof. Dr. Aytekin GELERİ, Polis Akademisi
Doç. Dr. Arif KÖKTAŞ, Polis Akademisi
Doç. Dr. Ertan BEŞE, Polis Akademisi
Doç. Dr. Mustafa ÇUFALI, Polis Akademisi
Doç. Dr. Muhittin KARAKAYA, Polis Akademisi
Doç. Dr. Süleyman ÖZEREN, Polis Akademisi
Doç. Dr. Serdar Kenan GÜL, Polis Akademisi
Doç. Dr. İsmail Dinçer GÜNEŞ, Polis Akademisi
Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU, Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Önder AYTAÇ, Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Kazım SEYHAN, Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin TEKİN, Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Ali Erkan ALAÇ, Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Tuncay DURNA, Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Murat SEVER, Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan BAŞIBÜYÜK, Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Kübra GÜLTEKİN, Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. M. Alper SÖZER, Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Osman DOLU, Polis Akademisi
Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Ömer DEMİR, Polis Akademisi
Dr. Bedrettin MURAT, Polis Akademisi
Dr. Musa TÜZÜNER, Polis Akademisi
Dr. Habib ÖZDEMİR, Polis Akademisi
Dr. Şener ULUDAĞ, Polis Akademisi
Dr. Halil BALTACI, Polis Akademisi
Dr. Zakir GÜL, Polis Akademisi
Dr. Osman SEYHAN, Polis Akademisi
Dr. Alican KAPTI, Polis Akademisi
Dr. H. Hüseyin ÇALI, Polis Akademisi
Dr. Hasan BÜKER, Polis Akademisi
Dr. Sebahattin GÜLTEKİN, Polis Akademisi

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Zühtü ARSLAN, Polis Akademisi Başkanı
Metin KUTLU, Güvenlik Bilimleri Fakültesi Dekan Yrd.
Doç. Dr. Muhittin KARAKAYA, Araştırma Merkezleri Başkan Yrd.
Doç. Dr. Serdar Kenan GÜL, Güvenlik Yönetimi Araştırma Merkezi Müdürü
Dr. Habib ÖZDEMİR, Güvenlik Yönetimi Araştırma Merkezi
Dr. Şener ULUDAĞ, Suç Önleme Araştırma Merkezi Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Osman DOLU, Suç Önleme Araştırma Merkezi
Dr. Hasan BÜKER, Suç Önleme Araştırma Merkezi

SEMPOZYUM YAZIM KURALLARI
Sempozyum sonrasında akademik olarak uygun görülen özgün bildiriler için Polis Akademisi Yayınları altında tematik kitap çıkartılması planlanmaktadır. Tematik kitap çalışması için bildiri tam metinlerinin son gönderim tarihi 25 Mayıs 2012’dir. Sempozyum tam bildirilerinin yazımıyla ilgili şu kurallara uyulmalıdır:

1.    Gönderilen makalelerin başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş; referanslar ve tablolar dâhil 4000 kelimeden az, 7000 kelimeden fazla olmayacak şekilde hazırlanmış olmalıdır.
2.    Makaleler e-posta (sempozyum2012@egm.gov.tr) ile gönderilebilir ya da elden teslim edilebilir. Makaleler MS Office Word Times New Roman formatında 12 punto olmalıdır.
3.    Makalenin başlığının kısa olması tercih edilmelidir. Makalenin başında en fazla 150 kelime olacak Türkçe özet ile özetlerin sonunda anahtar kelimeler verilmelidir. Özetler, makalenin amacını, yazıldığı sahadaki katkılarını ve sonuçlarını açıkça göstermelidir.
4.    Makalenin başında, yazarın isminin sonunda yıldız (*) ile belirtilmiş dipnotta yazarla ilgili akademik unvan, çalıştığı kurum ve e-posta adresi verilmelidir. Yazarlar ayrıca makaleden bağımsız olarak unvan, kurum, çalışma alanı ve başlıca eserlerini içeren mesleki özgeçmişlerini iletişim adreslerini ve telefon/faks numaraları ile e-posta adreslerini bildirmelidirler.
5.    Yazılardaki başlık ve alt başlıklar aşağıdaki numaralandırma şekline göre olmalıdır. Giriş ve Sonuç başlık numarası almazlar. Sonraki numaralandırmalar:

1.Ana Başlıklar (tek rakam ve koyu)
1.1.Alt Başlık (iki rakam, koyu İtalik)
1.1.1.İkinci Alt Başlık (üç rakam, normal)
1.1.1.1.Üçüncü Alt Başlık (dört rakam, İtalik)
6.    Referans vermede (yazar(lar)ın soyadı, eserin basım tarihi: ilgili sayfa numarası) şeklindeki metin içi metodu tercih edilmelidir. Diğer açıklamalar dipnot şeklinde verilebilir. Kaynağın tam künyesi makalenin sonundaki referans sistemine uygun olarak, yazar soyadına ve alfabetik sıraya göre dizilmiş kaynakçada verilmelidir. Kaynakçada sadece makalede kullanılan eserler yer almalıdır. Örnekler aşağıdaki “Referans Kuralları” kısmında görülebilir.
Referans Kuralları:

1. Tek yazarlı kitap ve makaleler
Metin içinde:    (Dolu, 2010:43)
Kaynakçada:    Dolu, Osman, (2010), Suç Teorileri, Ankara: Seçkin
        Yayınevi.
Metin İçinde:    (Bağcı, 2001:610)
Kaynakçada:    Bağcı, Hüseyin, (2001), “Türkiye ve AGSK: Beklentiler,
Endişeler”, İdris Bal (Der.), 21.Yüzyılın Eşiğinde Türk
Dış Politikası, İstanbul: Alfa Yayınları, ss.593-616.
Metin İçinde:    (Gül, 2008:10)
Kaynakçada:    Gül, Serdar Kenan, (2008), “Police Job Stress in the USA”, Polis Bilimleri Dergisi, C.10, S.1, ss.1-13.

2. Çok yazarlı kitap ve makaleler
Metin İçinde:    (Gül ve Karakaya, 2011:12)
Kaynakçada:    Gül, Serdar Kenan ve Karakaya, Muhittin (Ed.) (2011),
Güvenlik Hizmetlerinde Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara: Polis Akademisi Yayınları.
Metin İçinde:    (Bilgiç ve Karakaya, 2002:180)
Kaynakçada:    Bilgiç, Veysel K. ve Karakaya, Muhittin, (2002), “Türk
Polis Teşkilatının Tarihi Gelişimi”, Polis Bilimleri
Dergisi, C.4, S.1-2 (Ocak-Haziran), ss.171-186.
Metin İçinde:    (Çevik vd., 2010:159)
Kaynakçada:    Çevik H. Hüseyin; Göksu, Turgut; Filiz, Orhan ve Gül,
Serdar Kenan, (2010), Güvenlik Yönetimi, Ankara: Seçkin Yayınları.

3. Yazarsız, kolektif ve kurum yayınları
Metin İçinde:    (EGM, 2010:30)
Kaynakçada:    EGM (Emniyet Genel Müdürlüğü), (2010), “Türk Polis Teşkilatında Yeni Gelişmeler Sempozyumu”, Polis Dergisi, Yıl 16, Sayı 64, Ankara: EGM Eğitim Dairesi Başkanlığı Yayın No:57.

4. İkincil kaynaktan yapılan alıntı ve aktarma
Metin İçinde:    (Fındıklı’dan akt. Çufalı, 2002:20)
Kaynakçada:    Çufalı, Mustafa, (2002), “Türk Polis Tarihi”, Hasan
Hüseyin Çevik ve Turgut Göksu (Ed.), Türkiye'de Devlet, Toplum ve Polis, Ankara: Seçkin Yayınevi, ss.19-30.

5. Aynı yazarın aynı yılda yayınlanan farklı eserleri
Metin İçinde:    (Bal, 2001a:62; Bal, 2001b:200)
Kaynakçada:    Bal, İdris, (2001a), “ABD'nin Orta Asya Politikasına Yön
Veren İç ve Dış Dinamikler”, Stratejik Analiz, S.12,
ss.59-66.
-------------- (2001b), “Ortadoğu'da İstikrarsızlığa Yol
Açan Faktörler ve PKK’nın Katkısı”, Bilgi Toplum
Dergisi, S.3, ss.195-207.
6. Elektronik ortam
Eğer yazar belliyse
Metin İçinde:    (Akyol, 2009)
Kaynakçada:    Akyol, Taha, (2009), “Zorlu Pazarlık”,
http://www.milliyet.com.tr/2009/02/28/yazar/akyol.html
(erişim tarihi: 28.2.2009).

Eğer bir kurumsa
Metin İçinde:    (Polis Akademisi, 2010)
Kaynakçada:    Polis Akademisi, (2010),
http://www.pa.edu.tr/tr/baskanlik, (erişim tarihi:
28.2.2010).

Ya da
Metin İçinde:     (pa.edu.tr, 2010)
Kaynakçada:     pa.edu.tr, (2010), http://www.pa.edu.tr/tr/baskanlik,
(erişim tarihi: 28.2.2010).
Not: Erişim tarihleri e.t. veya E.T. şeklinde de verilebilir.
ÖNEMLİ TARİHLER
Özet Gönderimi İçin Son Gün                     : 19 Mart 2012
Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması           : 23 Mart 2012
Tematik kitap için Tam Metin Son Gün        : 25 Mayıs 2012
Sempozyum Programının Açıklanması         : 2 Nisan 2012
Sempozyum Tarihi                                      : 9 Nisan 2012

SEMPOZYUM PROGRAMI
Sempozyum programı için tıklayınız.
SEMPOZYUM YERİ
Sempozyum, Polis Akademisi Anıttepe Yerleşkesinde bulunan ve EGM Haberleşme Dairesi Başkanlığı’na bağlı Büyük Stüdyo’da gerçekleştirilecektir.


Fiziksel Adres:

Polis Akademisi Başkanlığı
Anıttepe Yerleşkesi, Büyük Stüdyo
Necatibey Cad. No: 108
Anıttepe, Çankaya, ANKARA


Salon Fotoğrafları:

İLETİŞİM
Sempozyum Sekreteryası İletişim Bilgileri:
Polis Akademisi Araştırma Merkezleri Başkanlığı
Güvenlik Yönetimi Araştırma Merkezi
Necatibey Cad. No: 108
Anıttepe, Çankaya, ANKARA
Tel: (0312) 412 12 74 / 97 / 81 / 76
Fax: (0312) 412 12 83
E-posta: sempozyum2012@egm.gov.tr
Web:      www.pa.edu.tr
Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA | Telefon: 0 (312) 499 70 02 | Kullanım Koşulları | Gizlilik Şartları | Sıkça Sorulan Sorular |