Uluslararası Güvenlik ABD

Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Bayram Ali SONER

Bugün komiser yardımcısı, komiser veya başkomiser olan öğrencilerin, gelecek yıllarda yurt içinde bir şube müdürü, il emniyet müdürü veya vali olarak, veya yurtdışı görevlerinde yöneticilik yapacakları göz önünde bulundurularak kendilerine lisansüstü eğitim imkanı sağlanmaktadır. Bu anabilim dalı öğrencilerin iç güvenliği yakından ilgilendiren boyutuyla uluslararası güvenlik, sınıraşan suçlar, uluslararası polislik çalışmaları ile ilgili dünyadaki gelişmeleri izleme, AB iç güvenliğini ve EUROPOL, INTERPOL, CEPOL, AGİT ve BM Barışı Koruma misyonları örgütlerini tanıması ve ülkemiz adına bu konularda söz sahibi olması, uluslararası polis barış gücü ve polis misyonlarında görev alacak nitelikli personel ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulmuştur.

Uluslararası Güvenlik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı (İngilizce)

Program Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN

Uluslararası Güvenlik Yüksek Lisans Programı Henüz Açılmamıştır.

Uluslararası Terörizm ve Sınır Aşan Suçlar Yüksek Lisans Programı

Program Sorumlusu: Doç. Dr. Bayram Ali SONER

Halihazırda Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan, Suç Araştırmaları, Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi, Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi, Uluslararası Güvenlik, Ceza Adaleti ve Adli Bilimler Ana Bilim Dallarının çalışma konularının dışında olan, örgütlü suçların nedenselliği, konjonktürel değişimleri ve birbirleriyle olan bağlarının kapsamlı olarak araştırılması, bu alanda çalışma yapacak kişilerin oluşturulacak müfredatlar çerçevesinde donanımlarının artırılması ve bilimsel araştırmalar yapmaya teşvik edilmesi, örgütlü suçlarla mücadelede ulusal, bölgesel ve kültürel politikalar oluşturulmasına katkı sağlanması, yürütülen politikaların etkinliğinin değerlendirilmeye tabi tutulması konularının lisansüstü düzeyde ele alınması amacıyla kurulmuştur.

AKADEMİK KADRO
Prof. Dr. Osman KÖSE
Prof. Dr. Nasuh USLU
Prof. Dr. Mustafa ÇUFALI
Yrd. Doç. Dr. Faruk ÇAKIR
Yrd. Doç. Dr. Necati ANAZ
Yrd. Doç. Dr. Uğur EKİNCİ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN
Arş. Gör. Yakup ŞAHİN
Arş. Gör. Hakan KIYICI

MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELERİ
Prof. Dr. A. Bülent BALOĞLU
Prof. Dr. Şaban KARDAŞ
Prof. Dr. Murat ÇEMREK
Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN

Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı / ANKARA | Telefon: 0 (312) 499 70 02 | Kullanım Koşulları | Gizlilik Şartları | Sıkça Sorulan Sorular |