2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Özel Öğrenci Kontenjan ve Başvuru Şartları

Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde faaliyet gösteren Yüksek Lisans Programlarına, 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi için aşağıda belirtilen kontenjanlarda özel öğrenci alınacaktır;

Yüksek Lisans Programının Adı Kontenjan Sayısı
I. Öğretim
Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi 5
İstihbarat Araştırmaları 5
Suç Araştırmaları 5
Uluslararası Güvenlik 5
Ceza Adaleti 5
Ulaşım Güvenliği ve Yönetimi 5
Adli Bilimler 5

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru Dilekçesi, (Enstitü Müdürlüğünde doldurulacaktır. Her aday sadece bir programa başvurabilir)
 2. Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ve fotokopisi, (Yurtdışından alınan diplomalar için YÖK'ten alınan denklik belgesi) (Mezuniyet bölüm şartı aranmamaktadır.)
 3. Fotoğraflı nüfus cüzdanı ve fotokopisi,
 4. Bir (1) adet yarım kapaklı dosya ve bir (1) adet şeffaf dosya,
 5. Döner Sermaye hesabına 100 TL yatırıldığını gösterir makbuz. (Başvuru esnasında Enstitümüzde yatırılacaktır.)
 6. Varsa ALES Sonuç Belgesi 
 7. Varsa ÜDS, KPDS, YDS veya eşdeğer dil sınavı sonuç belgesi.
  Başvurular şahsen yapılacaktır, 
  Yukarıdaki belgeler sırasıyla yarım kapaklı dosyaya eklenerek başvuru sırasında görevlilere teslim edilecektir. 

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri 05-13 Ocak 2017
Başvuru Yeri Güvenlik Bilimleri Enstitüsü/ ANITTEPE
Ders Seçme İşlemleri 30 Ocak- 03 Şubat 2017
Bahar Yarıyılı Başlangıcı 13 Şubat 2017