Polis Akademisi 2016-2017 Akademik Yılı Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır

POLİS AKADEMİSİ 2016-2017 AKADEMİK YILI ERASMUS ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlan arasında yer alan Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında yabancı yükseköğretim kurumlarına gönderilecek öğrencilerin seçimi, Polis Akademisi Erasmus Programı Uygulama Yönergesinin 10. maddesine göre oluşturulan "Polis Akademisi Başkanlığı Erasmus Programı Seçim Jürisi" tarafından tamamlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda bu öğrencilerin tamamının Ulusal Ajans tarafından belirlenen asgari koşulları sağladıkları tespit edilmiştir.

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca, gittikleri ülke için belirlenen aylık miktar üzerinden hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrencilerin hibe ödemeleri %70 ve  %30 olarak 2 taksitte ve Avro cinsinden yapılır. 

Öğrencinin, normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 7 (yedi) takvim gününden (haftasonu dahil) fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığı tespit edilmesi durumunda, eğitim sonunda başarısız olması, OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almaması ve katılımcı anketini doldurmaması ve hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerini teslim etmemesi durumlarında, öğrenciye hibe ödenmez veya belli oranda kesinti yapılabilir.

Kesinti hakkında daha fazla bilgi için (Erasmus El Kitabı'nın 19-20. Sayfalarındaki ilgili kısımlar) http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-haberler/2016-ka1-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitab%C4%B1-nbsp---v2.pdf?sfvrsn=0 

Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğine seçilen öğrencilerin başarı durumuna göre sıralaması aşağıdadır:

1- Fatmatüz Zehra KANMAZ

2- Merve Eda ERGİN

3- İbrahim MUKHTAR

4- Matthew NCUBE

5- Canberk ÖZKAN

6- Cristian Mihai COSTENAR 

7- Sinecan İrem BOZKUŞ

8- Başak Gülsüm GÜLSES

9- Kwiyenne VEGA

10- Yousef Hasan Ali AL-TURKI

11- Zeynep Rumeysa SERBEST

12- Muhammet Burak KÖKEN

13- Sabbir HASAN

GEREKLİ BELGELER İÇİN TIKLAYINIZ...