POLİS AKADEMİSİ

Kurumsal

Uluslararası İlişkiler

Polis Akademisi’nin Uluslararası İlişkileri
1937 yılında kurulan Polis Akademisi, güvenlik alanında ve suçla mücadelede işbirliğinin öneminden hareketle uluslararası ilişkilerini, 1991 yılından itibaren yoğun bir şekilde arttırarak, düzenlediği uluslararası seminer ve sempozyumlar, uluslararası kuruluşlardaki üyelikler ve yabancı ülke polis teşkilatlarına yönelik düzenlediği uluslararası eğitimler ile güçlendirmektedir. Bu kapsamda, Polis Akademisi Başkanlığı kurucu üyesi konumunda bulunduğu INTERPA (Uluslararası Polis Akademileri Birliği), üyesi olduğu AEPC (Avrupa Polis Akademileri Birliği), CEPOL (Avrupa Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı), TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı), ERASMUS gibi ulusal ve uluslararası kurum ve programlarla güçlü ilişkileri bulunmaktadır.

Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA)
Polis Akademileri arasında iletişime ve ortaklığa dayalı etkinlik ve verimliliği artırmaya yönelik çalışmaları yapmak, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımına imkân verecek ortak bir platform oluşturmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. 
INTERPA’nın faaliyetleri kapsamında her yıl bir uluslararası Konferans ile birlikte, bir Genel Kurul ile bir veya iki Yürütme Kurulu Toplantısı ve çeşitli konularda uluslararası eğitimler gerçekleştirilmektedir.
Başkanlığını Polis Akademisi Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK’ın ve daimi sekretarya görevini Polis Akademisi Başkanlığımızın yürüttüğü INTERPA 56 ülkeden 72 üye kuruma sahiptir.
INTERPA, Avrupa Polis Akademileri Birliği (AEPC), Avrupa Kolluk Kuvvetleri Eğitim Ajansı (CEPOL), Güney Doğu Asya Ülkeleri Polis İşbirliği Kuruluşu (ASEANAPOL), Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Suç Önlemede Afrika Gençlik Girişimi (AYICRIP), Uluslararası Polis Şefleri Birliği (IACP) ve Doğu Afrika Polis Şefleri Birliği Organizasyonu (EAPCCO) gibi bölgesel uluslararası kuruluşlar ve organizasyonlar ile polis eğitim alanında işbirliği faaliyetlerine devam etmektedir. 
Kendi ülkesinde güvenlik alanında eğitim veren kurumlar, INTERPA’ya sekretarya üzerinden üyelik başvurusu yapabilmektedir. Başvurular, Genel Kurul’da oy çokluğuyla kabul edilmektedir. 

Avrupa Polis Akademileri Birliği (AEPC)
Polis eğitimi konusunda uluslararası eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak amacıyla 1996 yılında kurulan, 43 ülkeden 54 üyesi bulunan Avrupa Polis Akademileri Birliği’ne üyelik başvurusu yapan Polis Akademisi’nin başvurusu, 23-25 Ekim 2006 tarihlerinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında değerlendirilmiş ve belirtilen tarihlerde üyeliğe kabul edilmiştir.
06 - 08 Ekim 2014 tarihlerinde 20 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 66 akademisyen ve yöneticinin katılımıyla Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirilen Avrupa Polis Akademileri Birliği’nin Yıllık Konferansı ve Genel Kurul Toplantısında Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Başkan Yardımcılığına seçilmiştir.

Erasmus Programı
Erasmus programı, yükseköğretim kurumları arasında işbirliğini teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız mali destek sağlanmaktadır.
Polis Akademisi, 2004 yılında Avrupa Birliği Erasmus Üniversite Beyannamesini ve bu çerçevede Almanya, Çekya, Estonya, Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya, Portekiz, Finlandiya, Bosna Hersek, Karadağ, Bulgaristan, İspanya ve İtalya’daki seçkin üniversiterle karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.
Erasmus programı kapsamında akademisyenler, öğrenciler ve idari personel karşı üniversitelere kısa veya uzun süreli eğitimler için gönderilmiş olup yine bu kapsamda, yabancı öğrenci ve akademisyenler de akademimizde misafir edilmiştir.
•    BRANDENBURG POLİS AKADEMİSİ/ALMANYA
•    AŞAĞI SAKSONYA POLİS AKADEMİSİ/ALMANYA
•    POLİS AKADEMİSİ/ÇEK CUMHURİYETİ
•    SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ/ÇEK CUMHURİYETİ
•    KAMU HİZMETLERİ AKADEMİSİ/ESTONYA
•    ALEXANDRU IOAN CUZA POLİS AKADEMİSİ/ROMANYA

•    KAMU GÜVENLİĞİ ÜNİVERSİTESİ/MACARİSTAN
•    ULUSAL SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ/POLONYA
•    SZCZYTNO POLİS YÜKSEKOKULU/POLONYA
•    BRASOV ÜNİVERSİTESİ/ROMANYA
•    MARIBOR ÜNİVERSİTESİ/SLOVENYA
•    MAIA ENSTİTÜSÜ/PORTEKİZ
•    LAUREA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ/FİNLANDİYA
•    ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ/BOSNA HERSEK
•    DONJA GORİCA ÜNİVERSİTESİ/KARADAĞ
•    KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ/BULGARİSTAN
•    ROMA TRE ÜNİVERSİTESİ/İTALYA
•    GUARDIA CIVIL ÜNİVERSİTESİ/İSPANYA
 
Yurtdışı Eğitimler
Emniyet Genel Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu alanlarda yetiştirilmek ve bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen kontenjanlar çerçevesinde yurtdışına Yüksek Lisans, Doktora, Kısa Süreli Eğitim (0-3 ay) ve Staj için personel gönderilmektedir.
Eğitim amaçlı yurtdışına gönderilecek personel, “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” kapsamında “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları için Kurumlara Tahsis Edilen Kontenjanlara ait Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmektedir.
Belirlenen kontenjanlar haricinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen dış burslarla eğitim amaçlı yurtdışına personel gönderilmektedir.
Polis Akademisi’nin İmzaladığı İkili Anlaşmalar
•    İngiltere Portsmouth Üniversitesi
•    Güney Kore Ulusal Polis Üniversitesi
•    İsveç İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Raoul Wallenberg Enstitüsü 
•    Kanada Ontario Üniversitesi
•    Kazan Hukuk Enstitüsü
•    Azerbaycan Polis Akademisi
•    Kırgızistan Polis Akademisi
•    Kosova Kamu Güvenliği Akademisi
•    Moğolistan Polis Akademisi
•    Moldova İçişleri Bakanlığı Stefan Cel Mare Polis Akademisi
•    Kiev Ulusal İçişleri Üniversitesi
•    Kazakistan Karagandi Polis Akademisi
•    Belarus Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Akademisi
•    Saraybosna Üniversitesi
•    Moğolistan Kanun Uygulama Üniversitesi
•    Gürcistan İçişleri Bakanlığı Akademisi
•    Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
•    Hindistan Gujarat Adli Bilimler Üniversitesi
•    Katar Polis Koleji
•    Özbekistan İçişleri Bakanlığı Akademisi
•    Sırbistan Kriminalistik ve Polis Çalışmaları Akademisi
•    Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Polis Üniversitesi
ile karşılıklı işbirliği anlaşmaları imzalamıştır.
 

Polis Akademisi’nde Yabancı Öğrenciler
İkili anlaşmalar doğrultusunda yabancı uyruklu öğrencilerin de kabul edildiği Polis Akademisi Başkanlığı’ndan 1991-2018 yılları arasında 24 farklı ülkeden 1198 öğrenci mezun olmuştur.

PAEM
Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ikili anlaşmalara bağlı olarak farklı ülkelerden yabancı uyruklu öğrencilere yönelik ilk derece amirlik eğitimi verilmektedir.
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü-Adli Bilimler Enstitüsü
11 programda Yüksek Lisans ve 2 programda Doktora eğitimi olmak üzere Güvenlik Bilimleri alanında uzman personel yetiştirmeyi amaçlayan Enstitülerden yüksek lisans ve doktora programlarından 50 yabancı uyruklu öğrenci mezun olmuştur.

Uluslararası Eğitimler
Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile birçok yabancı ülke polis teşkilatı ile uluslararası kurum ve kuruluşlar arasında uluslararası eğitim işbirliği anlaşmaları mevcut olup, Başkanlığımız koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğümüz birimleri tarafından 1997-2018 tarihleri arasında 74 farklı Yabancı Ülke Polis Teşkilatına yönelik olarak 2037 eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, farklı yabancı ülke teşkilatlarından toplam 33169 personele eğitim verilmiştir. 
Afganistan Ulusal Polisi’nin eğitilmesi ve kapasitesinin geliştirilmesi hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında işbirliği yapılmasına dair Mutabakat Muhtırası kapsamında, Afganistan Ulusal Polisine yönelik Sivas Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nde 4 Erkek döneminde 1954 Erkek, 6 Bayan döneminde 1167 Bayan öğrenci eğitim almış, Kapasite Geliştirme ve Uzmanlık Eğitimleri kapsamında 212 Bayan ve Erkek Kursiyer eğitim alarak toplam 3333 Afgan polisine eğitim verilmiştir.