POLİS AKADEMİSİ

Sempozyum & Konferans

1. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı (11-13 Kasım 2016)

Polis Akademisi Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi, bu yıl ana teması “Uluslararası Kitlesel Göç ve Kent” olarak belirlenen “I. Uluslararası Göç ve Güvenlik” konferansını düzenleyerek uluslararası göçün kentsel alanlarda yarattığı sorunların ele alınmasına ve tartışılmasına imkân sağladı. Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak’ın ve Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Coşkun Taştan’ın konuşmaları ile başlayan konferans, Prof. Dr. Ruşen Keleş’in açış (keynote) konuşmasıyla devam etti. Genel anlamda göçün insani boyutunun özel anlamda ise Türkiye’de geçici koruma altında bulunan Suriyeli göçmenlerin durumunun ele alındığı ilk oturumda Siirt milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Aktay, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Yusuf Tekin, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Asım Balcı, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Adana Milletvekili Prof. Dr. Talip Küçükcan ve Cumhurbaşkanlığı Kurumsal İletişim Başkanı Dr. M. Mücahit Küçükyılmaz yer aldı. Toplam 11 oturumdan oluşan ve dünya genelinde kitlesel göçmenlerin eğitim, sağlık, ekonomi ve hukuk gibi alanlarda karşılaştıkları sorunların ele alındığı konferansa yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda akademisyen ve politika uygulayıcısı katıldı. Bu yıl birincisi düzenlenen göç ve güvenlik konferansının önümüzdeki yıllarda farklı temalarla tekrarlanması planlanmaktadır.

I. Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı