POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

2021 YILI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ
  18 Aralık 2020

Değerli Öğretim Elemanları,
2021 Yılı Akademik Teşvik Ödeneği müracaatları, "Akademik Teşvik Başvuru Takvimi" çerçevesinde 
04 Ocak 2021 - 13 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 


2021 YILI AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU TAKVİMİ

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği’nin 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca Başkanlığımız Akademik Teşvik Komisyonunca hazırlanan “2021 yılı Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi” aşağıda belirtilmiştir.

BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ SÜREÇ
4.01.2021 13.01.2021 Öğretim Elemanlarının YÖKSİS’ten alacakları çıktı ve akademik faaliyetlerine ilişkin belgeler ile birlikte ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapması.
14.01.2021 18.01.2021 İlgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları tarafından başvuruların değerlendirilmesi. 
18.01.2021 21.01.2021 Başvuru Dosyalarının Anabilim Dalı Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından, Karar Tutanağı, Başvurularla İlgili Değerlendirme Raporu ve ekinde Puan Tablosu ile birlikte Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna gönderilmesi.
22.01.2021 27.01.2021 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından akademik teşvik başvurularının değerlendirilmesi.
27.01.2021 2.02.2021 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının Akademi web sitesinden ilan edilmesi.
27.01.2021 2.02.2021 Sonuçlar için, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu’na yazılı olarak itiraz edilmesi. 
2.02.2021 5.02.2021 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca ilgili itirazların değerlendirilip, sonuçlandırması.
6.02.2021   Akademik Teşvik almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait Kesin Listelerin Akademimiz web sayfasında yayımlanması.

 

Başvuru yapacak öğretim elemanlarımız tarafından;

•    2021 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvurusu için 01.01.2020 – 31.12.2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen akademik faaliyetlere ilişkin “Akademik Teşvik Başvuru Çıktısı”,      https://yoksis.yok.gov.tr sayfasından alınarak imzalanip başvuru dosyasına eklenir
•    Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Beyan Belgesi başvuru sahibi tarafından imzalanarak dosyaya eklenir.
•    Hazırlanan başvuru dosyası belirtilen tarihlerde, ilgili Enstitü Anabilim Dalının Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna teslim edilir.
•    Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği

Haberi Paylaş