POLİS AKADEMİSİ

Sempozyum & Konferans

3. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu Doğu Akdeniz'den Basra’ya: Krizler ve Düzen (23-25 Kasım 2018)

Polis Akademisi Başkanlığımız Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi (UTGAM) tarafından 23-25 Kasım 2018 tarihlerinde ‘Doğu Akdeniz’den Basra’ya: Krizler ve Düzen’ başlıklı III. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu düzenlenmiştir. Üç gün süren sempozyumda sahip olduğu stratejik önem, ticaret yolları, zengin doğal kaynakları, genç ve dinamik nüfusuyla küresel boyutta etki doğurma potansiyeli haiz olan Ortadoğu bölgesine ilişkin birçok konu çeşitli boyutlarıyla tartışılmıştır. Bu bağlamda büyük güçlerin bölge politikaları, bölgesel aktörler, bölgesel işbirliği ve düzen arayışları, bölgenin enerji jeo-politiği, göç ve mülteciler, krizler ve iç savaşlar düzenlenen oturumlarda ele alınmıştır.    

Bahse konu sempozyumun açılışına İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya teşrif etmişlerdir. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu açılış konuşmasında, sempozyumun esas temalarına yön vermiş; bölgenin ve Türkiye’nin istikrarsızlaştırılması için uygulanan politikalara karşı Türkiye’nin pro-aktif siyaset izlediğini belirtmiştir. Sempozyumun ana gündemini oluşturan “Krizler ve Düzen” konusunda önemli katkılarda bulunan Sayın Süleyman Soylu, tarihin çatışmalar ve bu çatışmalara ilişkin çözümler şeklinde ilerlediğini ve bu doğrultuda içerisinde bulunduğumuz dönemde bölge açısından çözüm ve uzlaşma sürecinin başlayacağına inandığını belirtmiştir. Sayın Süleyman Soylu, 15 Temmuz hain darbe girişimine değinerek Ortadoğu’da krizlerin hüküm sürdüğü bir dönemde Türkiye’nin tarihine ve bağımsızlığına sahip çıkarak bölge ülkeleri arasında bir meşale olduğunun altını çizmiştir. 

Sempozyumda açılış konuşması yapan Emniyet Genel Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya ise Birinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin dönüşüm içerisinde olduğunu, bu çerçevede bölge dışı ülkelerin koçbaşı olarak terör örgütlerini kullanarak bölgeyi kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek istediklerini ve bu kaos ortamında bölgesel güçlerin kendi aralarındaki sorunları çözmek için dışarıdan aktörleri davet etmek yerine ortak girişimlerde bulunabilecekleri çok taraflı bölgesel platformlar oluşturmaları gerektiğini belirtmiştir. 

Sempozyum kapsamında gerek yurtiçi gerek yurtdışından alana yönelik çalışmalar yapan bilim insanları, siyasetçiler, gazeteciler ve ilgili meslek erbaplarının bir araya gelmesiyle bölgesel sorunların tespiti ve çözümü noktasında önemli katkılar sunulmuş olup, sempozyumda sunulan bildiriler ile sempozyuma ilişkin hazırlanmakta olan rapor ilerleyen zamanlarda kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. 

III. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu Doğu Akdeniz'den Basra’ya: Krizler ve Düzen