Polis Akademisi 2016-2017 Akademik Yılı Dönemi Hayatboyu Öğrenme Programı ERASMUS Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj  Hareketliliği Başvuruları

Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği Programı çerçevesinde ve Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kurallara uygun olarak Polis Akademisi ile ikili anlaşma yapmış olan yükseköğretim kurumlarına 2017-2018 Akademik Yılı Güz Dönemi için öğrenci gönderilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda gönderilecek öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim amaçlı süre için Program bütçesinden aylık maddi destek (hibe) verilecektir. Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilere yol hibesi ödenmeyecektir. Aşağıda belirtilen kurumlar ve kontenjanlar kesin olmayıp, seçilen öğrencilerin ilgili kurumlarla bağlantıya geçmesi ve davetiye almaları durumunda hareketlilik gerçekleşecektir. Yükseköğretim kurumlarının kontenjan durumlarına göre öğrencilerin tercih dışı yerleştirilmesi de söz konusu olabilir. Toplam hareketlilik sayısı, Ulusal Ajans’ın kurumumuz adına tahsis ettiği öğrenci hareketliliği bütçesi ile sınırlıdır.

ÜLKE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENİM DÜZEYİ (Y.Lisans/Doktora) AYLIK HİBE ÖĞRENİM (€) AYLIK HİBE STAJ(€) ERASMUS KOORDİNATÖRÜ
ALMANYA Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi (Fachhochschule der Polizeides Landes Brandenburg) http://www.fhpolbb.de/ YL 400 500 Ulrike Mauersberger lrike.mauersberger@fhpolbb.de
ALMANYA Aşağı Saksonya Polis Akademisi (Polizeiakademie Niedersachsen)http://www.pa.polizei-nds.de/ YL 400 - Rainer Dulias rainer.dulias@polizei.niedersachsen.de
BULGARİSTAN Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi https://www.unibit.bg/*Yalnızca Güvenlik (Security Services) ile ilgili dallarda YL, D 300 400 Irena Peteva ipeteva@mail.bg
ÇEK CUMH. Çek Cumhuriyeti Polis Akademisi (Policejní akademie Ceské republiky v Praze)http://www.polac.cz/ YL, D 400 - Eva Hankova hankova@polac.cz
ÇEK CUMH. Savunma Üniversitesi (Univerzita Obrany)http://www.unob.cz/ YL 400 - Veronika Chlupová veronika.chlupova@unob.cz
ESTONYA Estonya Güvenlik Bilimleri Akademisi (Sisekaitseakadeemia)http://www.sisekaitse.ee/ YL 300 - Katrin Pihl Katrin.Pihl@sisekaitse.ee
FİNLANDİYA Laurea Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Laurea Universty of Applied Sciences)http://www.laurea.fi YL 500 - Mari Pohjola mari.pohjola@laurea.fi 
İTALYA Roma Tre Üniversitesi (Università degli Studi Roma Tre)http://uniroma3.it/*Yalnızca Siyaset Bilimi (Political Science) ile ilgili dallarda YL 500 - Luca Marcozzi luca.marcozzi@uniroma3.it
MACARİSTAN Kamu Hizmetleri Üniversitesi (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)http://uni-nke.hu/*Yalnızca Kolluk (Law Enforcement) ile ilgili dallarda YL 300 - Réka Tózsa international.exchange@uni-nke.hu
POLONYA Milli Savunma Üniversitesi (Akademia Obrony Narodowej)http://www.aon.edu.pl/ YL 300 - Olga Scigala o.scigala@akademia.mil.pl 
POLONYA Szczytno Polis Akademisi (Wyzsza Szkola Policji w Szczytnie)https://www.wspol.edu.pl/ YL 300 - Anna Cwiklinska a.cwiklinska@wspol.edu.pl
PORTEKİZ Maia Üniversite Enstitüsü (Instituto Universitário da Maia)http://www.maieutica.pt/*Yalnızca Suç Bilimleri (Criminology) ile ilgili dallarda YL 400 - Liliana Marques erasmus@ismai.pt
ROMANYA Braşov Transilvanya Üniversitesi (Universitatea “Transilvania” din Braşov) http://unitbv.ro/ YL 300 - ERASMUS OFİSİ erasmus@unitbv.ro
SLOVENYA Maribor Üniversitesi Kriminal Adalet ve Güvenlik Fakültesi (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru)http://www.fvv.um.si/ YL 400 - ERASMUS OFİSİ international.office@fvv.uni-mb.si

BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR

  1. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü’nde kayıtlı bulunan, Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı bütün yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilirler.
  2. Başvuracak öğrencilerin akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekir.
  3. Erasmus Öğrenim Hareketliliği veya Staj Hareketliliği faaliyetlerinden aynı öğrenim düzeyinde daha önce yararlanmış olanlar tekrar başvuru yapamazlar.
  4. İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat ederek hareketlilikten kendi imkânlarıyla yararlanabilir.

SEÇİLME KRİTERLERİ VE DİĞER BİLGİLER
1- Seçilme puanında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:

  • Akademik Not Ortalamasının % 50’si,
  • Yapılacak yabancı dil sınavında aldığı notun % 50’si. (Yabancı dil sınavı yazılı (%75) ve mülakat (%25) şeklinde yapılacaktır.) 

Bu kriterler esas alınarak ortaya çıkan puan sıralamasına göre öğrenciler asil ve yedek olarak belirleneceklerdir. Asil listeden feragat edilmesi durumunda yedek listedeki öğrenciler puan sıralarına göre hareketliliğe katılma hakkını kazanacaklardır. Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi 15 gündür. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunun değerlendirilmesinde 10 puan düşürülecektir.
2- Hareketliliğe katılma hakkı kazanan öğrenciler, Polis Akademisi ile ikili anlaşması bulunan Yüksek Öğretim Kurumlarında öğrenime kabul edilmek için yazışmalarını kendileri yapacaklardır. Bir anlaşmalı kurumdan ikili anlaşmada belirtilen kontenjandan daha fazla sayıda öğrencinin davet alması durumunda seçilme puanı daha yüksek olan öğrenciye öncelik tanınır.
3- Öğrenci öğrenim hareketliliği en az bir yarıyıl süreyle ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilebilir. Hareketliliğe katılan öğrencilerin gittikleri yükseköğretim kurumunda bir yarıyıl için asgari 30 AKTS kredilik ders yükü almaları gerekmektedir. Öğrenci staj hareketliliği ise en az (2) ay süreyle gerçekleştirilebilir.
4- Öğrenci staj hareketliliği öğrencinin alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesini amaçlamakta olup tam mesai günü esasına göre asgari 2 ay süreyle gerçekleştirilmelidir. Akademik amaçlı staj hareketliliği gerçekleştirilemez. Polis Akademisi’nin staj hareketliliği için yukarıda sayılı kurumlardan yalnızca Almanya Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi ve Bulgaristan Kütüphane Çalışmaları ve Bilgi Teknolojileri Üniversitesi ile ikili anlaşması bulunmaktadır. Bununla beraber, Erasmus+ partner ülkelerinde öğrencinin mevcut eğitim programıyla ilgili bir sektörde faaliyet gösteren bir kuruluştan staj için davet alınması durumunda bu kuruluşla partnerlik anlaşması imzalanabilir. Anlaşmanın imzalanması Başkanlık onayına bağlıdır. Öğrenci staj hareketliliğinin gerçekleştirilebileceği kuruluşların nitelikleri 2017 Erasmus+ Programme Guide adlı belgenin 36. sayfasında tanımlanmıştır: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf 
5- Enstitüde öğrenim görmekte olan Teşkilat Mensubu Personel, Erasmus hareketliliğinden aylıksız-ücretsiz izin kullanmak suretiyle faydalanabilir.
6- 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus personel hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.
8- Hareketlilikler hakkında daha fazla bilgi Ulusal Ajans’ın yayınladığı 2017 Uygulama El Kitabı’nda bulunabilir:  http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-programı-dosyaları/2017-ka1-yükseköğretim-kurumları-için-el-kitabı.pdf

BAŞVURU ŞEKLİ

Söz konusu programdan faydalanmak isteyen öğrenciler, yayınlanan başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak not ortalamalarını belirtir 4’lük sistemdeki transkript ile birlikte Güvenlik Bilimleri Enstitüsü vasıtasıyla Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. 

Başvuruları uygun bulunanlar arasından hareketliliğe hak kazananlar yazılı sınav/mülakat yoluyla seçilecektir. Takvim uyuşmazlığı veya karşı kurumdan talebin iptali halinde öngörülenden daha az öğrenci öğrenim ve staj hareketliliğine katılabilir.
    
KONTENJAN    
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği: 10 Öğrenci (Tahmini)
Öğrenci Staj Hareketliliği: 10 Öğrenci (Tahmini)

İLAN TARİHLERİ     :     20/04/2017 - 10/05/2017
BAŞVURU TARİHLERİ     :     20/04/2017 - 10/05/2017

Ayrıntılı bilgi için:
Telefon    : 0 312 4628698 – 0 312 4628701
Web        : http://www.pa.edu.tr    
E-posta   : erasmus@egm.gov.tr
 

BAŞVURU FORMU