POLİS AKADEMİSİ

Adli Bilimler Enstitüsü

Hakkında

Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığının ihtiyaç duyduğu alanlarda öğretim elemanı ve uzman personel yetiştirmek amacıyla, kuruluş çalışmalarını tamamlayarak 06 Mart 2012 tarihli Bakanlar Kurulu kararına istinaden faaliyetlerine başlamıştır. Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kriminalistik Anabilim Dalı, Fen Bilimleri Anabilim Dalı ve Bilişim, Teknoloji ve Mühendislik Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Güvenlik Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Adli Bilimler Anabilim Dalı olarak lisansüstü eğitim verilirken, 2017 yılı itibariyle Adli Bilimler Enstitüsü Kriminalistik Anabilim Dalı Başkanlığında lisansüstü eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.  

   
      Lisansüstü programlarda, Emniyet Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görevli olan Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin yanı sıra; Adalet Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı  ve diğer bakanlıklar ile özel sektörden ilgili personele yönelik genel anlamda adli bilimlerin bütün alanlarını kapsayacak biçimde eğitim verilmesi planlanmaktadır.
   

       Enstitümüz, uluslararası kalitede lisansüstü eğitim ve öğretim vermenin yanı sıra, suç önleme ve suç analizine odaklanarak adli bilimler alanındaki çeşitli konuları ele almaktadır. Bu doğrultuda lisansüstü programlar ile ülkemizin adalet hizmetleri ve suç önleme konularında temel gereksinimlerini karşılamak; suçu ve suçluyu modern teknolojilerle kanıtlayabilmek ve bu alanlarda yeni teknolojiler geliştirmek üzere ileri düzey bilgi ve donanıma sahip, yargıya ve topluma hizmet edebilecek, dünya standartlarına erişmiş araştırmacı-eğitici adli bilimciler yetiştirilmesini amaçlamaktadır.    
 

       Adli Bilimler Enstitüsü bünyesinde Enstitü Sekreterine bağlı olarak çalışan Eğitim ve Yönetim Şube Müdürlüğü bulunmaktadır. Eğitim ve Yönetim Şube Müdürlüğü lisansüstü eğitim ve öğretim ile ilgili  iş ve işlemleri yürütmektedir.

İLETİŞİM
Adres      : Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Necatibey Caddesi no:108 Anıttepe / Ankara
E-posta   : adlibilimler@egm.gov.tr