POLİS AKADEMİSİ

Sempozyum & Konferans

Aile içi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Konferansı (03-04 Mart 2017)

Kadına yönelik şiddet;  yaşam hakkı, beden bütünlüğü, sağlık hakkı gibi kadınların pek çok hakkını ihlal etmekte ve insan hakkı ihlali olarak kabul edilmektedir. Kadınların şiddet vasıtasıyla zorla ikincil bir konuma yerleştirildiği, kadınların ve kız çocuklarının çoğunlukla aile içi şiddet, cinsel istismar, tecavüz, zorla evlendirme, sözde “namus” adına işlenen suçlar sonucunda insan haklarını ciddi bir şekilde ihlal eden şiddetin pek çok boyutuna maruz kaldıkları görülmektedir.

Aile içi şiddet, kadına yönelik şiddetin en çok yaşanılan biçimlerinden biri olarak ortaya çıkmakta olup, bu durum aile içindeki kadın erkek eşitsizliğinden kaynaklanmaktadır.  Ülkemizde de kadına yönelik şiddetle mücadele edebilmek için yapılan çalışmalar kapsamında hukuki düzenlemelere öncelik verilmiştir. 2012’de Türkiye tarafından imza altına alınan “Kadına Yönelik Şiddet, Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” (İstanbul Sözleşmesi), bu uluslararası sözleşme esas alınarak hazırlanan 6284 Sayılı “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” ve 6284 Sayılı Kanun Hakkında Uygulama Yönetmeliği bu konudaki temel hukuki düzenlemeleri içermektedir.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal bilincin arttırılması hayati bir öneme sahip olup; bu noktada toplumun her kademesindeki aktörler ve kurumlar etkili olmaktadır. Fakat devlet düzeyindeki aktör ve kurumlar kadına yönelik şiddetle mücadelede “koruyucu” ve “önleyici” politikaların karar vericileri ve uygulayıcıları olmaları bakımından üzerinde durulması gereken en önemli aktörlerin başında gelmektedir. Bu anlamda kadına yönelik şiddetle mücadelede hukuki düzenlemelerin oluşturulması ve uygulanmasında özellikle hâkimler ve savcılar ile zabıt kâtipleri, aile mahkemesi uzmanları, kolluk görevlileri ve sağlık hizmetlerinde görev yapan kişiler gibi doğrudan şiddet mağdurlarıyla karşı karşıya gelen meslek gruplarına önemli görevler düşmektedir. Bu aktörler arasında yetki ve görev sahası bakımından ülkenin büyük bir bölümünde görev yapan kolluk görevlilerinden polisin görev ve sorumlulukları aile içi şiddetle mücadelede büyük önem taşımaktadır. Özellikle kadınların şiddete maruz kaldıklarında doğrudan başvurdukları ilk merkezler çoğunlukla polis merkezleri olmaktadır.

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele politikalarının uygulayıcıları ile “Kadın, Aile ve Şiddet” konusunda çalışan akademisyenlerin bir araya getirilip kadına yönelik şiddetle mücadelede başta polis olmak üzere diğer tüm aktörlerin rollerinin etkinliği arttırmak çerçevesinde ilgili politikaları analiz etmek, tartışmak ve öneriler geliştirmek amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi ve Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi (SAMER) tarafından Ankara’da 03-04 Mart 2017 tarihlerinde “Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Konferansı” düzenlenmesi planlanmaktadır.

Konferans kapsamında ele alınacak konu başlıkları şu şekildedir:

Aile içi ve kadına karşı şiddetle mücadele: tanım, hukuki süreç ve adli tedbirler
Toplumsal bir sorun olarak kadına yönelik ve aile içi şiddet
Kadına yönelik şiddetle mücadele politikalarında yer alan kamusal ve özel aktörler: Aile Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Medya, Sivil Toplum Kuruluşları, vd.
Kadına yönelik şiddetle mücadele politika örnekleri ve standart sorunu
Bir kamu politikası olarak kadına yönelik şiddetle mücadele: Değerlendirme ve Öneriler

Önemli Tarihler:

Bildiri özetleri son gönderimi: 31 Ocak 2017
Kabul edilen bildiri özetlerinin yazarlara bildirilme tarihi: 7 Şubat 2017
Konferans tarihi/yeri: 03-04 Mart 2017 Ankara

Önemli Notlar

Bildiri özetleri 900-1000 kelime aralığında genişletilmiş özet formatında olmalıdır.
Özette bildirinin amacı, konusu, teorik çerçevesi, varsa alan çalışması hakkında bilgi mutlaka sunulmalıdır.
Özette yazarların kısa özgeçmişine de yer verilmelidir. (kısa özgeçmiş, yazarların çalıştığı kurumu, unvanını, varsa doktora yaptıkları alanı ve iletişim bilgilerini mutlaka içermelidir.)
Bildiri özetlerinin gönderileceği e-mail adresi: samer@pa.edu.tr

Konferans Düzenleme Kurumları:

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Yönetimi ve Eğitimi Araştırma Merkezi
Polis Akademisi Başkanlığı Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi

Önemli Not: Konferansa dinleyici olarak katılmak isteyenler samer@pa.edu.tr adresine ayrıntılı özgeçmiş göndererek başvuruda bulunabilirler. Katılımı uygun bulunan dinleyicilere geri dönüş yapılacaktır.

BİLİM VE DÜZENLEME KURULU