POLİS AKADEMİSİ

FAALİYETLER

  FAALİYETLER

Bilirkişilik Temel Eğitimi
  20 Kasım 2017

 

Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından Bilirkişilik Temel Eğitimini verebilecek eğitim kuruluşu olarak yetkilendirilmiştir.

A.    PROGRAMIN AÇIKLAMASI
6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu kapsamında, “Bilirkişilik Yönetmeliği” 03/08/2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre her türlü bilirkişilik faaliyetinin yapılabilmesi için “BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ” alınması ve sertifika sahibi olunması zorunluluğu getirilmiştir. Beş yıllık mesleki deneyime sahip kişilerin katılabileceği eğitimin sonunda verilen sertifikalar ile (Bilirkişilik Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartların da sağlanması koşulu ile) Adli ve İdari Yargı Komisyon Başkanlıklarının ilanında belirtilen tarihlerde bilirkişilik yapmak üzere başvuruda bulunulabilecektir.
İlgili Yönetmeliğin 30 uncu maddesi birinci fıkrasına göre; Bilirkişilik Temel Eğitimine, beş yıllık meslekî kıdem kazanmış kişiler katılabilirler. Temel eğitimin verilmesinde yüz yüze eğitim yöntemi uygulanır. 
“Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu belgelendirmedikçe, bilirkişi olarak görevlendirilemez” (Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 266, Ceza Muhakemesi Kanunu madde 63) ve “Hukuk öğrenimi görmüş kişiler, hukuk alanı dışında ayrı bir uzmanlığa sahip olduğunu… belgelendirmediği takdirde, bilirkişilik siciline ve listesine kaydedilemez” (Bilirkişilik Kanunu madde 10/4) hükümleri gereği başvuruda bulunacak olan Hukukçuların bu hususu dikkate alarak başvuru yapması gerekmektedir. 
Önemli Not: İlgili Yönetmelik gereği eğitime beş yıllık mesleki deneyime sahip kişiler katılabilecektir.

B.    EĞİTİM TARİH, GÜN VE SAATİ

Kurs Dönemi

Kurs Tarihleri Kurs Gün ve Saatleri

Kontenjan

1.Kurs Dönemi

02-03  / 09-10 Aralık 2017 Cumartesi-Pazar Saat: 09.00-16.00

24 Kişi

2.Kurs Dönemi

16-17  / 23-24 Aralık 2017 Cumartesi-Pazar Saat: 09.00-16.00

24 Kişi

Eğitim, 18 saat teorik + 6 saat uygulama olmak üzere toplam 24 saattir.

C.    EĞİTİM MÜFREDATI
•    Yargılama Hukukuna İlişkin İlkeler ve İspat Hukukuna İlişkin Temel Kavramlar
•    Bilirkişinin Nitelikleri, Ödevleri ve Etik İlkeler
•    Bilirkişi İncelemesi
•    Rapor Yazımı Usul ve Esasları
•    Uygulama

D.    PROGRAM EĞİTMENLERİ

TEORİK EĞİTİM

UYGULAMALI EĞİTİM

  • Yrd. Doç. Dr. Ülgen ASLAN DÜZGÜN
  • Yrd. Doç. Dr. Deniz ACARAY
  • Prof. Dr. Şafak Ertan ÇOMAKLI 
  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ali TEKİNER
  • Mehmet TATLI (1.Sınıf Emniyet Md.- Kriminal Daire Başkanı)
  • Seyfettin ARIKAN ( E. 1.Sınıf Emniyet Md.- Kriminalistik Belge İnceleme Uzmanı)
  • İrfan BAYAR ( E. 1.Sınıf Emniyet Müdürü- Grafoloji ve Sahtecilik Uzmanı)

E.    ÖN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Eğitime katılmak isteyenlerin kayıt formunu doldurmaları ve ön başvuru tarihleri arasında eğitim koordinatörüne teslim etmeleri gerekmektedir.  

ÖN BAŞVURU SONUCUNDA KONTENJANA GİREN ADAYLARIN AŞAĞIDA YER ALAN BELGELERİ KESİN BAŞVURU TARİHLERİ ARASINDA EĞİTİM KOORDİNATÖRÜNE TESLİM ETMESİ GEREKMEKTEDİR.
1.    Ödeme dekontu (Dekontun açıklama bölümünde, Katılımcının, Adı – Soyadı, ve TC Kimlik Numarası ile Eğitimin adının mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.)
2.    Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,
3.    Bilirkişilik yapacağı uzmanlık alanında 5 yıllık kıdeminin olduğunu gösterir belge,
4.    Bilirkişilik Temel Eğitimi Kayıt Formu (KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ)
5.    2 adet vesikalık fotoğraf
6.    Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Personel tanıtım kartı ve fotokopisi 

ÖNEMLİ NOT: Başvuru yaptığı halde başvuru şartlarından herhangi birini taşımayan, kursa katılmayan/katılamayan, devamsızlık süresini doldurarak eğitimle ilişiği kesilen, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran ve aynı işlem için birden fazla ücret yatıran, ücreti kendi adına yatırmayan adayların yatırmış oldukları ücret hiçbir suretle geri ödenmez.

F.    EĞİTİM SONUNDA VERİLECEK BELGE 
Eğitim sonunda eğitimi tamamlayan kursiyerlere, “Bilirkişilik Temel Eğitimi” ni tamamladıklarına dair katılım belgesi verilecektir. Bilirkişilik Yönetmeliği'nin 30. maddesi gereği derslerin 1/12'sine devam etmeyenlerin eğitimle ilişiği kesilir. İlişiği kesilen katılımcılara ücret iadesi yapılmayacak ve katılım belgesi verilemeyecektir

G.    MÜRACAAT TARİHLERİ

1.Kurs Dönemi  Ön Başvuru Tarihleri

21-24 Kasım 2017

1.Kurs Dönemi  Kesin Başvuru Tarihleri

28-30 Kasım 2017

2.Kurs Dönemi  Ön Başvuru Tarihleri

04-08 Aralık 2017

2.Kurs Dönemi  Kesin Başvuru Tarihleri

11-14   Aralık 2017

H.    BAŞVURU YERİ ve ÜCRET BİLGİLERİ

Başvuru Ücreti  

 800 TL(Emniyet Genel Müdürlüğü personeline %50 indirimlidir)

Ücretin Yatırılacağı Banka

Halk Bankası

Hesap Adı

Bilirkişilik Temel Eğitimi Kursu

Alıcı

Polis Akademisi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü

Program Koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Ali YURDAKUL

İletişim

0535 323 29 57

Başvuru Adresi ve Eğitim Yeri

Polis Akademisi Adli Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 
Necatibey Caddesi No:108 Anıttepe / Ankara

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ