POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

COVID-19 PANDEMİSİ DOLAYISIYLA ADLİ BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZE ÖNEMLİ DUYURU
  19 Mart 2020

İçişleri Bakanlığı’nın 13/03/2020 tarihli emir yazısı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın da 13/03/2020 tarih ve 21113 sayılı duyuru yazısı doğrultusunda COVID-19 pandemisi dolayısıyla yükseköğretim kurumlarında eğitime 16/03/2020 tarihinden itibaren üç hafta ara verilmiştir.

 Bu kapsamda Enstitümüz Yönetim Kurulu’nun 19/03/2020 tarihli ve 2020/06 sayılı kararı ile:

1) Enstitümüz lisansüstü öğrencilerinin tez savunma sınavlarının ve Müdürlüğümüze yapılacak tez ve/veya her türlü evrak teslimlerinin 06/04/2020 tarihine kadar yapılmamasına, bu tarihten itibaren de Enstitü öğrenci işleri ile iletişime geçilerek planlı olarak yapılmasına;
2) 16/03/2020 tarihinden itibaren geçen sürenin öğrencilerimizin mağdur olmamaları açısından geçen/geçecek sürenin öğrencilik süresine eklenmesine;
3) 06/04/2020 tarihinden önce ve/veya  sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve/veya Başkanlığımız tarafından yapılacak resmi duyurular ve alınacak kararlar doğrultusunda işlem tesis edilmesine,

Karar verilmiştir. 
Önemle duyurulur.
 

Haberi Paylaş