POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME VE EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI
  24 Mart 2021

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı aracılığı ile Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen Erasmus+ Programı, Erasmus+ Personel Hareketliliği çerçevesinde Polis Akademisi ile ikili anlaşma yapmış olan ve aşağıda isim, ülke ve kontenjan sayıları belirtilen Yükseköğretim Kurumlarına, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) ile Başkanlığımız arasında imzalanan Hibe Sözleşmesinde belirtilen Ders Verme Hareketliliği ve Eğitim Alma Hareketliliği hibe miktarına uygun sayıda öğretim elemanı ve idari personel gönderilecektir. 
Ders Verme Hareketliliği en az 8 ders saati, Eğitim Alma Hareketliliği ise en az 2 iş günü olarak gerçekleştirilecektir. Bütün Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetlerinin en geç 31 Mayıs 2022 tarihi itibariyle tamamlanması gerekmektedir. 
Seçim Jürisi tarafından yapılacak seçim sonucunda gönderilecek öğretim elemanları ve personele yurtdışında geçirdikleri ders verme ve eğitim alma amaçlı süre için program bütçesinden sabit günlük maddi destek verilecektir. Uluslararası seyahat gideri için verilecek hibe gidilecek şehrin uzaklığına bağlı olarak Avrupa Komisyonu’nun belirlediği miktarları aşamaz. Söz konusu hibeler, hak kazanan personel hareketlilikten döndükten sonra tarafına EURO biriminde ödenebilir. Personel, seçilmeleri durumunda faaliyetlerden talebine göre hibesiz olarak yararlanabilirler. Aşağıda belirtilen kontenjanlar kurumlar arası anlaşmalarla belirlenmiş olup toplam hareketlilik sayısı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Başkanlığımıza tahsis edilmiş bütçe ile sınırlıdır. Tercih edilen kurumdan davetiye alınamaması durumunda hareketlilik Kurum Koordinatörü tarafından onaylanan başka bir anlaşmalı kurumda gerçekleştirilebilir.

POLİS AKADEMİSİ İLE İKİLİ ANLAŞMASI BULUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
SAYI ÜLKE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KONTENJAN VERİLECEK GÜNLÜK HİBE MİKTARI (€) SEYAHAT HİBESİ (€)
Ders Verme Eğitim Alma
1 ALMANYA Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi (Fachhochschule der Polizeides Landes Brandenburg) 2 2 136 360
2 ALMANYA Aşağı Saksonya Polis Akademisi (Polizeiakademie Niedersachsen) 3 2 136 360
3 ÇEKYA Çek Cumhuriyeti Polis Akademisi (Policejní akademie České republiky v Praze) 3 3 119 275
4 ÇEKYA Savunma Üniversitesi (Univerzita Obrany) 3 3 119 275
5 ESTONYA Estonya Güvenlik Bilimleri Akademisi (Sisekaitseakadeemia) 4 3 119 360
6 FİNLANDİYA  Laurea Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Laurea Universty of Applied Sciences) 2 * 153 360
7 İSPANYA Guardia Civil Üniversite Merkezi (Centro Universitario de la Guardia Civil) 2 2 136 530
8 İTALYA Roma Tre Üniversitesi (Università degli Studi Roma Tre) 1 * 136 275
9 MACARİSTAN Kamu Hizmetleri Üniversitesi (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) 3 2 119 275
10 POLONYA Szczytno Polis Akademisi (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) 2 * 119 275
11 POLONYA Milli Savunma Üniversitesi (Akademia Obrony Narodowej) 3 * 119 275
12 PORTEKİZ Maia Üniversite Enstitüsü (Instituto Universitário da Maia) 3 2 136 530
13 ROMANYA Braşov Transilvanya Üniversitesi (Universitatea “Transilvania” din Braşov) 3 2 119 275
14 ROMANYA Alexandru Ioan Cuza Polis Akademisi (Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza") 2 * 119 275
15 SLOVENYA Maribor Üniversitesi Ceza Adaleti ve Güvenlik Fakültesi (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru) 3 2 119 275

*(Opsiyonel/Görüşmeye Bağlı)
  (11 ülkeden 15 kurum bulunmaktadır.)

 

ARANAN ŞARTLAR
Ders Verme ve Eğitim Alma Hareketliliklerine, Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Enstitülerde görevli öğretim elemanları ile Başkanlık Merkez Teşkilatı personeli başvurabilecektir. 
BAŞVURU ŞEKLİ
Söz konusu programdan faydalanmak isteyen Polis Akademisi Başkanlığı’nın birimlerinde görev yapan tüm öğretim elemanları ve personel kendi birimleri vasıtasıyla, birim amirlerinin uygun görüşü neticesinde dilekçelerini üst yazı ile Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğüne göndererek müracaat edebileceklerdir. Başvurularda, yukarıda belirtilen Polis Akademisi Başkanlığı’nın anlaşması bulunan kurumlardan 3 yükseköğretim kurumu tercih edilecektir. Başvuru formunda dil puanı belirtilmiş ise, YDS/YÖKDİL dil sınav belgelerinin bir kopyasının dilekçeye eklenmesi zorunludur. 
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular, değerlendirme tarihinde yürürlükte olan Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesi hükümlerine göre Seçim Jürisi tarafından verilecek puan temel alınarak değerlendirilecektir. Seçim Jürisi, Erasmus+ Hareketlilik Faaliyetlerinden daha önceden faydalanmamış öğretim elemanı ve personele öncelik tanıyabilir. Seçim Jürisinin belirlediği asil ve yedek aday listesi Başkanlık makamına onay için gönderilecektir. Başkanlık makamı tarafından iş yoğunluğu ve benzeri sebeplerle seçilen personelin programa gönderilmesinin onaylanmaması durumunda yedek adaylar sırası ile programa gönderilir. Personel istediği takdirde, aynı şartlarda müracaat ve değerlendirilme sürecine tabi tutulmak üzere hibe almaksızın faaliyete katılabilecektir. 

Değerlendirme sonucunda hareketliliğe hak kazanacak personelin isimleri www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Hareketliliğe hak kazananlar, hareketliliğin gerçekleştirilmesi hakkında daha sonra bilgilendirilecektir.

NOT: Devam etmekte olan COVID-19 Pandemisinden dolayı ülkemizde veya muhatap ülkede alınan pandemi tedbirleri nedeniyle karşı kurumun da kabul etmesi şartıyla hareketliliklerin tamamı ya da bir kısmı çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilebilir. Çevrimiçi hareketliliklerin hibelendirilmesinde yalnızca katılımcıların hareketliliğin gerçekleştiği ülkede fiziksel olarak bulunduğu süre dikkate alınır. 

BAŞVURU TARİHLERİ    : 24.03.2021-14.04.2021

Ayrıntılı bilgi için:
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Uğur EKİNCİ, Erasmus Kurum Koordinatörü        
E-posta: erasmus@egm.gov.tr        Telefon: 29077 – 29109 - 29110

BAŞVURU DİLEKÇESİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Haberi Paylaş