POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL EĞİTİM ALMA ve EĞİTİM VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI
  13 Ocak 2023

ERASMUS+ PROGRAMI

PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ İLANI
(Staff Mobility for Staff Training; STT)

İLAN TARİHİ: 13 Ocak 2023

SON BAŞVURU TARİHİ: 01 Şubat 2023

Program Hakkında:

“Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” Programla İlişkili Ülkeler ile Yükseköğretimde Personel Haraketliliği KA - 131 projesi kapsamında personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmekte olan herhangi bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde eğitim almasına imkan sağlayan faaliyet alanıdır.

Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. İlgili program da personelin mevcut kurum ve birimlerinde verdiği hizmetlerin kalitesinin artırılması, iyi uygulama örneklerini kurumuna ve birimine aktarması amaçlanmaktadır.

Konferans katılımları bu program kapsamında desteklenmemektedir.

Başvuru Koşulları:

Başvuru Koşulları ve Seçim Sürecine İlişkin Uygulama El Kitabı (Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı) esas alınarak aşağıda ek hususlar belirtilmiş olup, bilgilerin güncellenmesi halinde Uygulama El Kitabında yer alan bilgiler geçerlidir.  

- Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen ve fiilen görevde olan emniyet hizmetleri sınıfı ile öğretim elemanı kadrosunda bulunan tüm personel Eğitim Alma Hareketliliğine başvurabilir.

- Hizmet alımı yoluyla Polis Akademisi Başkanlığı’nda istihdam edilmiş personel bu programdan yararlanamaz.

- Adaylar en fazla 3 (üç) ülke için başvuru yapabilirler. Birden fazla ülkeye başvuran adayların en çok istedikleri ülkeyi ilk tercihlerinde yazmaları ve tercihlerini sıralamaları gerekmektedir.

- Programla ilişkili ülkeler ile hareketlilik daha fazla personelin programdan yararlanabilmesi amacı ile seyahat hariç eğitim alma süresi toplamda 4 (dört) gün ile sınırlandırılmıştır.

- Personel eğitim alma hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında   4 (dört) günden az süre ile faaliyet gerçekleştirmesi durumunda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

- Polis Akademisi Başkanlığı’ndan ECHE sahibi anlaşmalı olunan bir üniversiteye gitmek üzere toplamda __4_ adet kontenjan için seçim yapılacaktır. Ancak Ulusal Ajans tarafından Polis Akademisi Başkanlığı’na sağlanacak hibenin yetersiz olması durumunda seçilecek adayın sayısında azaltmaya gidilebilecektir.

- Ön kabul almayan adaylar seçim sürecinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Faaliyetin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru
 

Program için başvuru formu ve belgelerin resmi yazı ile  gönderilmesi.
- Aynı zamanda Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı’nın “Erasmus+ Başvurularında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısının Kullanımı” yazısı gereğince  ilan başvuru müracatları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden Polis Akademisi Başkanlığı sekmesinde yer alan  (http://portal.ua.gov.tr/) adreste bulunan ilan üzerinden gerçekleştirilecektir.

Anlaşmalı Kurumlar ve Kontenjanları:

S.No  YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU/ ÜLKE/ ERASMUS KODU GEÇERLİ DİLLER KONTENJANLARI(Eğitim Alma)
1 ALMANYA - AŞAĞI SAKSONYA POLİS AKADEMİSİ -D NIENBURG01

İngilizce
Almanca

2
2 ÇEKYA - ÇEK CUMHURİYETİ POLİS AKADEMİSİ -CZ PRAHA06 İngilizce
Çekce
3
3 ÇEKYA - SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ -CZ BRNO10

İngilizce

3
4 ESTONYA - GÜVENLİK BİLİMLERİ AKADEMİSİ -EE TALLINN 10

İngilizce

3
5 İSPANYA - GUARDIA CIVIL ÜNİVERSİTESİ -E MADRID 181 İngilizce
İspanyolca
2
6 İTALYA - ROMA TRE ÜNİVERSİTESİ -I ROMA16 [Siyasi Bilimler Fakültesi] İtalyanca Opsiyonel (Başvuruya Bağlı)
7 MACARİSTAN - ULUSAL KAMU HİZMETİ ÜNİVERSİTESİ -HU BUDAPES 54 [Kolluk Kuvvetleri Fakültesi][Uluslararası Çalışmalar ve Kamu Yönetimi Fakültesi] İngilizce 4
8 NORVEÇ-NORVEÇ YAŞAM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİPORTEKİZ - MAIA YÜKSEKÖĞRETİM ENSTİTÜSÜ -P MAIA01 İngilizce 1
9 PORTEKİZ - MAIA YÜKSEKÖĞRETİM ENSTİTÜSÜ -P MAIA01 İngilizce Portekizce 2
10 ROMANYA - BRASOV TRANSİLVANYA ÜNİVERSİTESİ -RO BRASOV01 İngilizce 2
11 ROMANYA - ALEXANDRU IOAN CUZA POLİS AKDEMİSİ -RO BUCURES14 İngilizce 2
12 SLOVENYA - MARIBOR ÜNİVERSİTESİ -SI MARIBOR01 İngilizce 2

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Değerlendirme Kriterleri

- Daha önce eğitim alma hareketliliğinden yararlanmamış olan,
- Yeterli Yabancı Dil Bilgi seviyesine sahip olan,
- Gazi personel ile şehit ve gazi yakını personel, Polis Akademisi Başkanlığı idari personel, öğrenci/personel gelen Erasmus+ Birim Koordinatör ve engelli personel başvurularına öncelik verilmesi hedeflenmiştir.

Değerlendirme Ölçütleri Puan
Taban Puan 30
YDS/YÖKDİL veya ÖSYM Eşdeğerlik Tablosuna göre denk sınavlardan alınan puanlara göre 100 -90 Puan arası: +10 (taban puana eklenir)

100 -90 Puan arası: +10 (taban puana eklenir)
89 - 80 Puan arası: +9 (taban puana eklenir)
79 -70 Puan arası: +8 (taban puana eklenir)
69 - 60 Puan arası: +7 (taban puana eklenir)
59-50 Puan arası: +6 (taban puana eklenir)

 

Programdan ilk kez yararlanma +10 (taban puana eklenir)
Daha önce hiç yararlanmamış birimden olmak + 5 (taban puana eklenir)
Engelli Personel +10 puan (taban puana eklenir)
Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel olmak +15 puan (taban puana eklenir)
Bir önceki yıl Erasmus+ programı kapsamında bağlı olduğu akademik birime Öğrenci/Personel gelen birimin Erasmus+ Koordinatörü

+ 5 (taban puana eklenir)

 

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekte vazgeçme - 25 (taban puandan çıkartılır)
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak - 15 (taban puandan çıkartılır)
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak - 10 (taban puandan çıkartılır)
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak - 5(taban puandan çıkartılır)
Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak - 2(taban puandan çıkartılır)
Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik -10 puan(taban puandan çıkartılır)

2020 Sözleşmesi ile Gidecek Personelin Seyahat Hibesi

Elde edilen “km” değeri      Hibe Miktarı (Avro)
10 - 99 km arası                      20
100 - 499 km arası                 180
500 - 1999 km arası                275
2000 - 2999 km arası              360
3000 - 3999 km arası              530
4000 - 7999 km arası              820
8000 km ve üzeri                    1500

2021 Sözleşmesi ile Gidecek Personelin Seyahat Hibesi

Elde edilen “km” değeri      Hibe Miktarı (Avro)
10 - 99 km arası                      23
100 - 499 km arası                 180
500 - 1999 km arası                275
2000 - 2999 km arası              360
3000 - 3999 km arası              530
4000 - 7999 km arası              820
8000 km ve üzeri                    1500

- Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır.

- Seyahat desteği çift yönlü bilet ücretinden bağımsız olarak verilmektedir. Gidiş-dönüş bilet ücreti toplam seyahat desteğinden fazla olursa ek seyahat desteği verilmeyecek, az olursa meblağ istenmeyecektir.


Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarı:

Eğitim alma hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal ajans tarafından aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

2020 Sözleşmesi ile Gidecek Personelin Günlük Hibesi

Ülke Grupları

Misafir Olunacak Ülke

Günlük Hibe (Avro)

1. Grup Ülkeler

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya

119

 

2021 Sözleşmesi ile Gidecek Personelin Günlük Hibesi

Ülke Grupları

Misafir Olunacak Ülke

Günlük Hibe (Avro)

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri 

162

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 5. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

126

Diğer Ülkeler

1-4 ve 6-13 Bölge Ülkeleri

180

- Eğitim alma hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah; kalınacak yer, yeme içme masrafları, iletişim giderleri ve yerel seyahat giderlerini kapsar.

- Eğitim alma hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyet başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış öğretim programı dikkate alınır.

- Seyahat günleri adına bireysel hibe ödemesi yapılabilmesi için seyahat günlerinin, eğitim alma faaliyetlerinin gerçekleştiği günlerden farklı günlerde gerçekleşmesi gerekmektedir. Gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır.


Hibesiz Yararlanma Durumu

-  Personel eğitim alma hareketliliğine kurum/birim yönetici onayı olduğu takdirde hibe almaksızın faaliyete katılması mümkündür.

- Hibe almayan katılımcı, bütçe hesaplamaları dahil edilmemektedir ve kendisine hiçbir ödeme yapılmamaktadır.

- Faaliyetten hibesiz faydalanılabilmesi için de başvuru yapılması ve başvurunun diğer başvurularla birlikte değerlendirmeye tabi tutulması gerekmektedir.


Engelli Personel için Ek Hibe Kullanımı (Özel İhtiyaç Desteği)

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere hibe verilebilmektedir. Engelli personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir.

Faaliyet sonunda verilen ek hibenin kullanımına ilişkin faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen engelli yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez.

Hibe Kesintisi

Hibe kesintisi aşağıdaki durumlar için uygulanır;

- Hibe sözleşmesinde belirtilen faaliyet süresinden önce dönülmesi durumlarında personel, asgari faaliyet süresin tamamlamış olmak şartıyla, fazladan ödenen hibe tutarını iade eder.

- Faaliyetlerini gerçekleştirmeyen veya gerçekleştirdiğine dair kanıtlayıcı belgelerini teslim etmeyen personel, ödenen hibenin tamamını iade eder.  İade yapılmaması durumunda  personele gerekli tebligat yapılacak ve konuya ilişkin yasal süreç başlatılacaktır.


Hüküm Bulunmayan Haller

Bu ilanda hüküm bulunmayan konularda Avrupa Birliği ve Gençlik Programları Merkezi tarafından her akademik yıl için hazırlanan “Erasmus+ Uygulama El Kitabı”nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.

Erasmus Uygulama El Kitabında yapılan güncellemeler sonucunda bu  ilanda belirtilen  hususlarda farklılıklar oluşması durumunda sözleşme ilan dönemine göre El Kitabındaki güncellemeler geçerli olacaktır.


Daha fazla bilgi için aşağıda yer alan Erasmus+ Uygulama El Kitabı’na ve Programme Guide’a ulaşabilirsiniz.

2020 ERASMUS+ PROGRAMME GUIDE
2020 ERASMUS+ UYGULAMA EL KİTABI

2021 ERASMUS+ PROGRAMME GUIDE
2021 ERASMUS+ UYGULAMA EL KİTABI

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ERASMUS+ PROGRAMI PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ İLANI
(Staff Mobility for Teaching Assignment; STA)

İLAN TARİHİ: 13 Ocak 2023

SON BAŞVURU TARİHİ: 01 Şubat 2023

Program Hakkında:

“Erasmus+ Ana Eylem 1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği” Programla İlişkili Ülkeler ile Yükseköğretimde Personel Haraketliliği KA - 131 projesi kapsamında personel ders verme hareketliliği Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda ders vermekle yükümlü olan bir personelin, Programla ilişkili ülkelerden birinde ECHE sahibi bir yüksek öğretim kurumunda öğrencilere ders vermesine ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik/eğitsel faaliyetler gerçekleştirmesine imkan sağlayan faaliyet alanlarıdır.  

Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir. Bu nedenle Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Teaching- Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.


Başvuru Koşulları:

Başvuru Koşulları ve Seçim Sürecine İlişkin Uygulama El Kitabı (Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı) esas alınarak aşağıda ek hususlar belirtilmiş olup, bilgilerin güncellenmesi halinde Uygulama El Kitabında yer alan bilgiler geçerlidir.  

- Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilen ve fiilen görevde olan akademik personel Ders Verme Hareketliliğine başvurabilir.

- Adayların Polis Akademisi Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürüten eğitim birimlerinde ders veriyor olması gerekmektedir. (Öğretim elemanları ve emniyet hizmetleri sınıfı personeli  başvurabilir).

- Adaylar ancak kendi bölümlerinin alanından yapılmış Erasmus anlaşmalarına başvurabilirler.


- Adaylar en fazla 3 (üç) ülke için başvuru yapabilirler. Birden fazla ülkeye başvuran adayların en çok istedikleri ülkeyi ilk tercihlerinde yazmaları ve tercihlerini sıralamaları gerekmektedir.

- Programla ilişkili ülkeler ile hareketlilik daha fazla personelin programdan yararlanabilmesi amacı ile seyahat hariç ders verme süresi toplamda 4 (dört) gün ile sınırlandırılmıştır.

- Faaliyetin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az 8 (sekiz) ders saati ders verilmesi zorunludur.

- Personel ders verme hareketliliğinde, katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebep dışında   4 (dört) günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermesi gerekenden daha az saat ders verdiğinin görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilir ve yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmaz.

- Polis Akademisi Başkanlığı’ndan ECHE sahibi anlaşmalı olunan bir üniversiteye gitmek üzere toplamda __4_ adet kontenjan için seçim yapılacaktır. Ancak Ulusal Ajans tarafından Polis Akademisi Başkanlığı’na sağlanacak hibenin yetersiz olması durumunda seçilecek adayın sayısında azaltmaya gidilebilecektir.

- Ön kabul almayan adaylar seçim sürecinde değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Faaliyetin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tamamlanması gerekmektedir.

Başvuru:

- Program için başvuru formu ve belgelerin resmi yazı ile  gönderilmesi.
- Aynı zamanda Avrupa Birliği Türkiye Ulusal Ajansı’nın “Erasmus+ Başvurularında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısının Kullanımı” yazısı gereğince  ilan başvuru müracatları Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden Polis Akademisi Başkanlığı sekmesinde yer alan  (http://portal.ua.gov.tr/) adreste bulunan ilan üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Anlaşmalı Kurumlar ve Kontenjanları:

S.No YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU/ ÜLKE/ ERASMUS KODU GEÇERLİ DİLLER  
1 ALMANYA - AŞAĞI SAKSONYA POLİS AKADEMİSİ -D NIENBURG01 İngilizce
Almanca
2
2 ÇEKYA - ÇEK CUMHURİYETİ POLİS AKADEMİSİ -CZ PRAHA06 İngilizce
Çekce
3
3 ÇEKYA - SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ -CZ BRNO10 İngilizce 3
4 ESTONYA - GÜVENLİK BİLİMLERİ AKADEMİSİ -EE TALLINN 10 İngilizce 4
5 İSPANYA - GUARDIA CIVIL ÜNİVERSİTESİ -E MADRID 181 İngilizce
İspanyolca
2
6 İTALYA - ROMA TRE ÜNİVERSİTESİ -I ROMA16 [Siyasi Bilimler Fakültesi] İtalyanca Opsiyonel (Başvuruya Bağlı)
7 MACARİSTAN - ULUSAL KAMU HİZMETİ ÜNİVERSİTESİ -HU BUDAPES 54 [Kolluk Kuvvetleri Fakültesi][Uluslararası Çalışmalar ve Kamu Yönetimi Fakültesi] İngilizce 4
8 NORVEÇ-NORVEÇ YAŞAM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce 1
9 NORVEÇ-NORVEÇ POLİS KOLEJİ ÜNİVERSİTESİ İngilizce 2
10 POLONYA ULUSAL SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ -PL WARSZAW68 İngilizce 3
11 POLONYA - SZCZYTNO POLİS AKADEMİSİ -PL SZCZYTN02 İngilizce
Lehçe
2
12 PORTEKİZ - MAIA YÜKSEKÖĞRETİM ENSTİTÜSÜ -P MAIA01 İngilizce
Portekizce
3
13 ROMANYA - BRASOV TRANSİLVANYA ÜNİVERSİTESİ -RO BRASOV01 İngilizce 2
14 ROMANYA - ALEXANDRU IOAN CUZA POLİS AKDEMİSİ -RO BUCURES14 İngilizce 2
15 SLOVENYA - MARIBOR ÜNİVERSİTESİ -SI MARIBOR01 İngilizce 3

Personel Ders Verme Hareketliliği Değerlendirme Kriterleri

- Daha önce  ders verme hareketliliğinden yararlanmamış olan,
- Yeterli Yabancı Dil Bilgi seviyesine sahip olan başvurulara öncelik verilmesi hedeflenmiştir

Değerlendirme Ölçütleri Puan
Taban Puan 30
YDS/YÖKDİL veya ÖSYM Eşdeğerlik Tablosuna göre denk sınavlardan alınan puanlara göre 100 -90 Puan arası: +10 (taban puana eklenir)
89 - 80 Puan arası: +9 (taban puana eklenir)
79 -70 Puan arası: +8 (taban puana eklenir)
Programdan ilk kez yararlanma +15 (taban puana eklenir)
Açılmış bir İngilizce programda ders veriyor olmak +5 (taban puana eklenir)
Daha önce hiç yararlanmamış birimden olmak +5 (taban puana eklenir)
Engelli Personel +10 puan (taban puana eklenir)
Gazi personel ile şehit ve gazi eş ve çocuğu personel olmak  +15 puan (taban puana eklenir)
Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekte vazgeçme - 25 (taban puandan çıkartılır)
Bir önceki yıl programdan faydalanmış olmak - 15 (taban puandan çıkartılır)
İki yıl önce programdan faydalanmış olmak - 10 (taban puandan çıkartılır)
Üç yıl önce programdan faydalanmış olmak - 5(taban puandan çıkartılır)
Dört yıl önce programdan faydalanmış olmak -2(taban puandan çıkartılır)
Vatandaşı olunan ülkeye hareketlilik -10 (taban puandan çıkartılır)

Hibe Ödemesi
- Erasmus+ Programına katılacak personele yurt dışında geçirdikleri faaliyet süresi için günlük maddi destek verilir.

- Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen hibe katkı niteliğinde olup; yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir.

- Yararlanıcıya sağlanacak maddi destek ve seyahat gideri toplamı, faaliyet sonunda yararlanıcıya verilen katılım sertifikasında belirtilen tarihlere göre hareketliliğin kesin gerçekleşme süresi dikkate alınarak faaliyet gerçekleştirildikten sonra hibe miktarının %100’nün ödemesi yapılır. Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır, yararlanıcı ödeme hakkını kaybeder.

- Hibe kısıtlı olduğundan programdan mümkün olduğunca çok personelin yararlanabilmesi için başvuruları takiben İdare tarafından yapılan hibe hesaplamalarına göre hareketlilik günleri ve katılacak akademik personel sayılarında azaltma yapılabilir.

- Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele İdare tarafından Ulusal Ajans Yükseköğretim Kurumları İçin El Kitabında belirlenen kurallar çerçevesinde hak edilen sözleşme dönemi üzerinden günlük harcırah ile seyahat mesafesine göre ödeme yapılır. Bu ödeme, yurt dışında geçirilen döneme ilişkin seyahat ve harcırah giderine bir katkı niteliğindedir. Seyahat gideri ödemesi, katılımcıların yerleşik oldukları yerden faaliyet terine gitmek ve dönmek için yaptıkları seyahat maliyetlerine katkı niteliğindedir.

- Değerlendirme 2020 ve 2021 sözleşme dönemleri için ayrı ayrı yapılacaktır. Belirtilen kriterler üzerinden başarı sırasına göre öncelikli olarak 2021 sözleşme döneminin asil, 2020 sözleşme döneminin asil, 2021 sözleşme döneminin yedek ve 2020 sözleşme döneminin yedek aday listeleri belirlenecek ve Başkanlık Makamına Onay için gönderilecektir.
- Yararlanıcılara faaliyete hak kazandıkları sözleşme dönemi için belirlenen miktarlarda günlük hibe ve seyehat desteği verilecektir. 2020 ve 2021 sözleşme dönemleri için belirlenen miktarlar ilgili yıla ait Erasmus+ Uygulamalı El Kitabı’nda belirtilmiştir. Ödemeler Avro biriminden yapılır.

- Günlük hibe maddi destek niteliğinde olup yurtdışında geçirilen döneme ilişkin masrafların tamamını karşılamaya yönelik değildir. Günlük hibeler yalnızca faaliyet gerçekleştirilen günler için ödenir; boş günler ve seyahat günleri için hibe ödenmez.


Seyahat için Ödenecek Hibe Miktarları:

- Ders verme faaliyetinden yararlanacak olan personele ödenecek seyahat gideri miktarı “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesap edilmektedir.

- Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan “Mesafe Hesaplayıcı” kullanılarak hesaplanmalıdır. Mesafe Hesaplayıcı için ilgili bağlantı adresi:  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

Mesafe hesaplayıcıdan çıkan kilometrenin aşağıdaki tablodaki hibe karşılığı gidiş-dönüş rakamı olup, söz konusu miktar ikiyle çarpılmaz. Aktarmalı seyahatler mesafeye eklenmez.  

 

2020 Sözleşmesi ile Gidecek Personelin Seyahat Hibesi

Elde edilen “km” değeri      Hibe Miktarı (Avro)
10 - 99 km arası                      20
100 - 499 km arası                 180
500 - 1999 km arası                275
2000 - 2999 km arası              360
3000 - 3999 km arası              530
4000 - 7999 km arası              820
8000 km ve üzeri                    1500

2021 Sözleşmesi ile Gidecek Personelin Seyahat Hibesi

Elde edilen “km” değeri      Hibe Miktarı (Avro)
10 - 99 km arası                      23
100 - 499 km arası                 180
500 - 1999 km arası                275
2000 - 2999 km arası              360
3000 - 3999 km arası              530
4000 - 7999 km arası              820
8000 km ve üzeri                    1500

- Seyahatin başlangıç noktasının gönderen kuruluşun bulunduğu, faaliyetin gerçekleştirildiği yerin de ev sahibi kuruluşun bulunduğu yer olduğu varsayılır.

- Seyahat desteği çift yönlü bilet ücretinden bağımsız olarak verilmektedir. Gidiş-dönüş bilet ücreti toplam seyahat desteğinden fazla olursa ek seyahat desteği verilmeyecek, az olursa meblağ istenmeyecektir.


Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarı:

Ders verme hareketliliği faaliyetinden faydalanacak personele verilecek olan günlük harcırah miktarları ülkelerin yaşam standartları göz önüne alınarak, Ulusal ajans tarafından aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

Ülke Grupları

Misafir Olunacak Ülke

Günlük Hibe (Avro)

1. Grup Ülkeler

Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç, 14. Bölge Ülkeleri 

162

2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan, 5. Bölge Ülkeleri

144

3. Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya,

126

Diğer Ülkeler

1-4 ve 6-13 Bölge Ülkeleri

180

- Ders verme hareketliliğinden faydalanan personele verilen harcırah, kalınacak yer, ye içme masrafları, iletişim giderleri, ve yerel seyahat giderlerini kapsar.

- Ders verme hareketliliğinden faydalanacak personele, faaliyet başlamadan önce ödenecek hibe miktarının hesaplanması sırasında, personelin hazırlamış olduğu ve taraflarca onaylanmış öğretim programı dikkate alınır.

- Seyahat günleri adına bireysel hibe ödemesi yapılabilmesi için seyahat günlerinin, ders verme faaliyetlerinin gerçekleştiği günlerden farklı günlerde gerçekleşmesi gerekmektedir. Gidiş-dönüş günlerini tespit etmek üzere, uçuş kartları, otobüs/tren biletleri/pasaport giriş çıkışları gibi seçeneklerden uygun olan belgeler saklanmalıdır.
 
Engelli Personel için Ek Hibe Kullanımı (Özel İhtiyaç Desteği)

Erasmus+ Programına katılan engelli yararlanıcılara aldıkları standart hibelerine ek olarak özel ihtiyaçlarına yardımcı olmak üzere hibe verilebilmektedir. Engelli personele fazla hibe verilebilmesi için yararlanıcı yükseköğretim kurumu tarafından Merkezden ilave hibe talebinde bulunması gerekmektedir. İlave hibe talebi sözleşme dönemi içerisinde, ama her hal ve durumda sözleşme bitiş tarihinden 60 gün öncesine kadar yapılabilir.

Faaliyet sonunda verilen ek hibenin kullanımına ilişkin faturaların temin edilmesi ve olası kontrollerde ibraz edilmek üzere katılımcı dosyasında saklanması gerekmektedir. Belgeye dayanmayan harcamalar ve sözleşme ile verilen engelli yararlanıcı hibesinin üzerindeki harcamalar yapılmış olsalar dahi uygun kabul edilmez.

Hibe Kesintisi

Hibe kesintisi aşağıdaki durumlar için uygulanır;

- Hibe sözleşmesinde belirtilen faaliyet süresinden önce dönülmesi durumlarında personel, asgari faaliyet süresin tamamlamış olmak şartıyla, fazladan ödenen hibe tutarını iade eder.

- Faaliyetlerini gerçekleştirmeyen veya gerçekleştirdiğine dair kanıtlayıcı belgelerini teslim etmeyen personel, ödenen hibenin tamamını iade eder. İade yapılmaması durumunda  personele gerekli tebligat yapılacak ve konuya ilişkin yasal süreç başlatılacaktır.

 

Hüküm Bulunmayan Haller

Bu ilanda hüküm bulunmayan konularda Avrupa Birliği ve Gençlik Programları Merkezi tarafından her akademik yıl için hazırlanan “Erasmus+ Uygulama El Kitabı”nda geçen hükümlere göre işlem yapılır.

Erasmus Uygulama El Kitabında yapılan güncellemeler sonucunda bu  ilanda belirtilen hususlarda farklılıklar oluşması durumunda sözleşme dönemine göre El Kitabındaki güncellemeler geçerli olacaktır.

Daha fazla bilgi için aşağıda yer alan Erasmus+ Uygulama El Kitabı’na ve Programme Guide’a ulaşabilirsiniz.

2020 ERASMUS+ PROGRAMME GUIDE
2020 ERASMUS+ UYGULAMA EL KİTABI

2021 ERASMUS+ PROGRAMME GUIDE
2021 ERASMUS+ UYGULAMA EL KİTABI

 

Haberi Paylaş