POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonuçları
  30 Kasım 2020

    Emniyet Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görevli sivil memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 28 Kasım 2020 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde gerçekleştirilmiştir.
    Emniyet teşkilatında emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki görevli personelin Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 15. maddesinde belirtilen “(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için en az altmış puan almak şarttır. (3) Yazılı sınav sonuç listesi, puan sıralamasına göre oluşturulur ve ilan edilir.” hükümler doğrultusunda başarı listesi oluşturulmuştur.
    Anılan yönetmeliğin 17. Maddesinde “(1) Yazılı sınav sonuçlarına, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren en geç iki iş günü içinde itiraz edilebilir bu itirazlar, en geç on iş günü içinde karara bağlanır ve sonucu ilgililere bildirilir.” hükmü gereği yazılı sınav sonuçları için yapılacak maddi hata başvurularının, neticelerin ilanından itibaren 2 iş günü içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Rütbe Terfi ve Sınav İşlemleri Şube Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.
    Belirtilen süre içerisinde gönderilmeyen dilekçeler anılan yönetmelik hükümleri gereğince işleme tabi tutulmayacaktır.  
Yazılı sınav sonuçları e-devlet şifresi ile öğrenilecektir. 


GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
GÖREVDE YÜKSELME YAZILI SINAV İTİRAZ DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV İTİRAZ DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Paylaş