POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Mahkeme Kararı Gereği Sürekli İşçi Kadrosuna Atanmak Üzere Yapılan Sözlü Sınav Sonucu
  13 Mayıs 2022

Polis Akademisi Başkanlığınca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden, 27.12.2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23’üncü ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”a ilişkin tebliğ gereğince 13 Mart 2018 tarihinde yapılan sınavda başarısız olarak Mahkeme tarafından hakkında “…istinaf başvurusunun kabulüne…dava konusu işlemin iptaline…” dair kesin karar verildiği bildirilen adaya yönelik Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 10.05.2022 tarihinde gerçekleştirilen  “Sözlü Sınav” sonucu aşağıda açıklanmıştır.

01.01.2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların” “Sınavın Gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 14’üncü maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca başvuru yapan adaya ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Anılan tebliğin 15’inci maddesinde yer alan “Sınavlarda başarılı olamayanlar, ilan tarihinden itibaren öngörülen süre içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilir” hükmü gereğince; yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olamayan adaylar tarafından sözlü sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren üç (3) gün içerisinde itiraz dilekçesi gerekçesini de belirtmek suretiyle Başkanlığımız Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne kayıt yaptırılarak İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne intikal ettirilecektir.

İtiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sözlü sınav sonucu kesinleşir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Sözlü Sınav Sonuçları için Tıklayınız.

Haberi Paylaş