POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Polis Akademisi 2018-2019 Akademik Yılı ERASMUS Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği Başvuru Sonuçları
  30 Mart 2018


Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlan arasında yer alan Erasmus Öğrenci Öğrenim ve Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında yabancı yükseköğretim kurumlarına gönderilecek öğrencilerin seçimi, Polis Akademisi Erasmus Programı Uygulama Yönergesinin 10. maddesine göre oluşturulan "Polis Akademisi Başkanlığı Erasmus Programı Seçim Jürisi" tarafından tamamlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda bu öğrencilerin tamamının Ulusal Ajans tarafından belirlenen asgari koşulları sağladıkları tespit edilmiştir. 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca, gittikleri ülke için belirlenen aylık miktar üzerinden hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Öğrencilerin hibe ödemeleri %70 ve  %30 olarak 2 taksitte ve Avro cinsinden yapılır.  

Öğrencinin, normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 7 (yedi) takvim gününden (haftasonu dahil) fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığı tespit edilmesi durumunda, eğitim sonunda başarısız olması, OLS sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almaması ve katılımcı anketini doldurmaması ve hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerini teslim etmemesi durumlarında, öğrenciye hibe ödenmez veya belli oranda kesinti yapılabilir. 

Kesinti hakkında daha fazla bilgi için (Erasmus El Kitabı'nın 20-21. Sayfalarındaki ilgili kısımlar) http://ua.gov.tr/docs/default-source/erasmus-/2018-s%C3%B6zle%C5%9Fme-d%C3%B6nemi-y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim-kurumlar%C4%B1-i%C3%A7in-el-kitabi.pdf?sfvrsn=0 

Erasmus öğrenim ve staj hareketliliğine seçilen öğrenciler aşağıda yer almaktadır.

1- Sedef AKSUNGUR -Öğrenim Hareketliliği
2- Ahmet Can YALÇIN -Öğrenim Hareketliliği
3- Emine YILDIRIM  -Öğrenim Hareketliliği
4- Semra ULUS -Öğrenim Hareketliliği
5- Müge MEMİŞOĞLU -Öğrenim Hareketliliği
6- Oğuzhan Mehmet GEYİKLİ -Öğrenim Hareketliliği
7- Melike GÖK  -Öğrenim Hareketliliği
8- Sümeyra YENER  -Staj Hareketliliği
9- Emine Büşra KURT -Staj Hareketliliği
10- Büşra SEVİK -Staj Hareketliliği


GEREKLİ BELGELER        
      

Haberi Paylaş