POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 2020-2021 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI
  18 Eylül 2020

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı’ndan yabancı yükseköğretim kurumlarına gönderilecek öğrencilerin seçimi, Polis Akademisi Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesinin 10. maddesine göre oluşturulan "Polis Akademisi Başkanlığı Erasmus Programı Seçim Jürisi" tarafından tamamlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Ulusal Ajans tarafından belirlenen asgari koşulları sağladıkları tespit edilmiş olan, asil ve yedek olarak hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan öğrencilerin listesi aşağıda belirtilmiştir. 

S.N. Ad Soyad  Birim Hareketlilik Çeşidi 
1 Ahmet CEYHAN  Güvenlik Bilimleri Enstitüsü  Öğrenim Hareketliliği (ASİL) 

* Listede 1 (bir) öğrenci Öğrenci Öğrenim Hareketliliği kapsamında Asil olarak hak kazanmıştır. 

Faaliyeti gerçekleştirmeye asil hak kazanan öğrenciler, Polis Akademisi Başkanlığı ile anlaşmalı kurum listesine buradan ulaşabilir, gitmek istedikleri ülkelerle ilgili olarak Erasmus+ Kurum Koordinatörü ile erasmus@egm.gov.tr üzerinden iletişime geçebilirler. Karşı kurumlar ile Erasmus+ Kurum Koordinatörü irtibata geçecektir.

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca, gittikleri ülkeler için Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirlenen aylık miktar üzerinden hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Hibe ödemeleri, öğrencilerin hareketlilik öncesi gerekli belgeleri tamamlaması akabinde % 70 ve hareketlilik sonrası gerekli belgelerin teslimi ve işlemlerin tamamlanması akabinde %30 olmak üzere toplamda 2 taksit olarak ve Avro cinsinden yapılır.

Öğrencinin, normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dahil) fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığının tespit edilmesi, eğitim sonunda başarısız olması, OLS (Online Linguistic Support) sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almaması, katılımcı anketini doldurmaması durumlarında öğrenciye hibe ödenmez veya hibeden belli oranda kesinti yapılabilir. Faaliyet bittikten sonra hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerini teslim edilmemesi durumunda, hareketlilik geçersiz sayılır ve ödenen hibe geri alınır.

Öğrencinin Öğrenim Hareketliliğinin 2020-2021 Akademik Yılı Güz/Bahar Döneminde tamamlanmış olması ve yarıyıl başına minimum 30 AKTS alınması gerekmektedir.

Kesintiler hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Erasmus El Kitabı'nın 21-22. Sayfalarındaki ilgili kısımlar) http://www.ua.gov.tr/media/lzpfshol/2019-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf
 
Dikkat : Söz konusu hareketlilik “Sanal Hareketlilik” olarak gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. Faaliyetin türü, gönderen ve ağırlayan kurumun anlaşması durumunda nihai hale gelecektir. Yeni Tip Koronavirüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hareketliliğin sanal ortamda yapılması durumunda kazananlar hibelendirilmeyecektir. 
 
Faaliyet süresince doldurulması gerekli olan belgeler:

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için: Learning Agreement Student Mobility for Studies  

İncelemesinde fayda görülen belge:  

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen “Yeni Tip Corona Virüs (Covid-19) Nedeniyle Erasmus+  Yükseköğretim Öğrenci/Personel Hareketlilik Faaliyetlerine İlişkin Sorular ve Cevapları”na buradan ulaşabilirsiniz. 
 
İletişim
Erasmus Ofisi : 0 312 462 91 09-10-11 

                        erasmus@egm.gov.tr

(İRTİBAT NUMARALARI SADECE POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI - ERASMUS FAALİYETLERİ İÇİN GEÇERLİDİR. SAYFADA YAYINLANAN DİĞER İLANLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.) 

Haberi Paylaş