POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI 2020-2021 AKADEMİK YILI ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARI
  16 Aralık 2020

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Öğrenci Staj Hareketliliği kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yabancı yükseköğretim kurumlarına gönderilecek öğrencilerin seçimi, Polis Akademisi Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesinin 4. Maddesinin (s) bendine göre oluşturulan "Polis Akademisi Başkanlığı Erasmus Programı Seçim Komisyonu" tarafından tamamlanmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından belirlenen asgari koşulları sağladıkları tespit edilmiş ve asil olarak hareketliliği gerçekleştirmeye hak kazanan öğrencilerin listesi aşağıda belirtilmiştir.

S:N Adı Soyadı Brirm Hareketlilik Çeşidi Yabancı Dil Puanı (%50)
Not Ortalaması (%50)
Şehit-Gazi Yakını Sonuç Asil/Yedek
1 Ayşen ÖZENİR GBE Staj 38,125 50 _____ 88,125 ASİL
2 Yusuf ULUÇAM GBE Öğrenim 39,375 46,250 _____ 85,625 ASİL
3 Yusuf Can AYAZ GBE Öğrenim 39,375 40,875 _____ 80,25 ASİL

 Not: Başkanlığımızın Erasmus ilanında belirtilen asgari koşulları taşımayan öğrenciler listede yer almamıştır. 

Ölçüt Ağırlık Puan
Akademik başarı düzeyi  %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma +10 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 pan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme ( öğrencinin Erasmus+ hareketliliğine tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

* Listede 2 (iki) öğrenci Öğrenci Öğrenim Hareketliliği-Asil ve 1 (bir) öğrenci Öğrenci Staj Hareketliliği-Asil olmak üzere toplamda 3 (üç) kişi bulunmaktadır. Adaylar yukarıda yer alan ölçütler doğrultusunda puanlanmıştır.

     Faaliyeti gerçekleştirmeye asil olarak hak kazanan öğrenciler, Polis Akademisi Başkanlığı ile anlaşmalı kurum listesine buradan ulaşabilir, gitmek istedikleri ülkelerle ilgili olarak Erasmus+ Kurum Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Uğur EKİNCİ ve Erasmus Ofisi ile erasmus@egm.gov.tr adresi üzerinden iletişime geçebilirler. Karşı kurumlar ile Erasmus+ Kurum Koordinatörü irtibat kuracaktır.

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca, gittikleri ülkeler için o yıl için geçerli Erasmus+ Uygulama El Kitabında belirlenen aylık miktar üzerinden hibe verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir. Hibe ödemeleri, öğrencilerin hareketlilik öncesi gerekli belgeleri tamamlaması akabinde % 70 ve hareketlilik sonrası gerekli belgelerin teslimi ve işlemlerin tamamlanması akabinde %30 olmak üzere toplamda 2 taksit olarak ve Avro cinsinden yapılır.  

Öğrencinin, normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken durumlarda 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dahil) fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığının tespit edilmesi, eğitim sonunda başarısız olması, OLS (Online Linguistic Support) sınavını gidiş öncesinde ve dönüşte almaması, katılımcı anketini doldurmaması durumlarında öğrenciye hibe ödenmeyebilir veya hibeden belli oranda kesinti yapılabilir. Faaliyet bittikten sonra hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerini teslim edilmemesi durumunda, hareketlilik geçersiz sayılır ve ödenen hibe geri alınır.

Kesintiler hakkında daha fazla bilgi için bkz. (Erasmus El Kitabı'nın 22. Sayfalarındaki ilgili kısımlar) https://www.ua.gov.tr/media/ibih3oka/2020-uygulama-el-kitab%C4%B1.pdf

Dikkat : Söz konusu hareketliliğin “Sanal Hareketlilik” olarak gerçekleştirilebileceği öngörülmektedir. Faaliyetin türü, gönderen ve ağırlayan kurumun anlaşması durumunda nihai hale gelecektir. Covid-19 Pandemisi nedeniyle hareketliliğin sanal ortamda yapılması durumunda kazananlar hibelendirilmeyecektir. Ancak, öğrenci sanal hareketliliğe kabul belgesi aldığı kurumun bulunduğu ülkede katılıyorsa hibelendirilecektir.

Faaliyet süresince doldurulması gerekli olan belgeler:

Öğrenci Öğrenim Hareketliliği için: Learning Agreement Student Mobility for Studies 
Öğrenci Staj Hareketliliği için: Learning Agreement Student Mobility for Traineeships

İletişim
Erasmus Kurum Koordinatörü : 0 312 462 90 77
Erasmus Ofisi : 0 312 462 91 09-10-11

(İRTİBAT NUMARALARI SADECE POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI - ERASMUS FAALİYETLERİ İÇİN GEÇERLİDİR. SAYFADA YAYINLANAN DİĞER İLANLAR İÇİN GEÇERLİ DEĞİLDİR.)

Başvuru yapan öğrencilerin sonuca itiraz etmeleri durumunda Polis Akademisi Başkanlığı Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğüne müraacatta bulunabilirler. Söz konusu itirazlar veya görüşler aynı zamanda e-posta yoluyla da iletilebilir.
 

 

Haberi Paylaş