POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Polis Akademisi Başkanlığı Alt İşveren İşçileri Sözlü Sınav Sonucu
  07 Ocak 2019

  

    Polis Akademisi Başkanlığınca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin, 27/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23’üncü ve Geçici 24’üncü madde kapsamında askerlik görevi hitamı sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuran ve sınava girmeye hak kazananların Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 03/01/2019 tarihinde gerçekleştirilen  “Sözlü Sınav” sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların” “Sınavın Gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 14’üncü maddesinin 5’inci fıkrası “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca başvuru yapanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınavda başarılı olamayanlar; anılan kanun hükmünde kararnamenin 15’inci maddesi doğrultusunda, sözlü sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren üç (3) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle itiraz dilekçelerini yazılı olarak Başkanlığımız Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne kayıt yaptırmak suretiyle İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne intikal ettireceklerdir.

 İtiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sözlü sınav sonucu kesinleşir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

Sözlü Sınav Sonuçları için Tıklayınız.
 

Haberi Paylaş