POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI ALT İŞVEREN İŞCİLERİNDEN 13 MART 2018 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAVA MAZERETİNDEN DOLAYI KATILAMAYANLARA YÖNELİK OLARAK 23/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN SÖZLÜ SINAV SONUCU
  23 Mart 2018

27/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve 01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar”a ilişkin tebliğ gereğince 13 Mart 2018 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesinde Başkanlığımızda alt işveren işçisi olarak çalıştırılmakta olan işçilerden sürekli işçi kadrosuna geçirilmek için başvuruda bulunan ve sınava girmeye hak kazananlara yönelik yapılan sözlü sınava katılamayanlara yönelik olarak Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Kampüsünde 23/03/2018 tarihinde gerçekleştirilen  “Sözlü Sınav” sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

01/01/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24’üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların” “Sınavın Gerçekleştirilmesi ve ilanı” başlıklı 14’üncü maddesinin 5’inci fıkrası “Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından Kurumun resmi internet adresinde ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca başvuru yapanlara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü Sınavda başarılı olamayanlar; anılan kanun hükmünde kararnamenin 15’inci maddesi doğrultusunda, sözlü sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren üç (3) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle itiraz dilekçelerini yazılı olarak Başkanlığımız Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne kayıt yaptırmak suretiyle İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne intikal ettireceklerdir.

İtiraz edilmemesi ya da itiraz üzerine karar verilmesi durumlarında sözlü sınav sonucu kesinleşir.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Paylaş