POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Polis Akademisi Başkanlığı Erasmus+ Programı Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuru İlanı
  24 Şubat 2020

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yürütülen Erasmus+ Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği ve Öğrenci Staj Hareketliliği Programı çerçevesinde ve Erasmus Uygulama El Kitabı’nda belirtilen kurallara uygun olarak Polis Akademisi Başkanlığı ile anlaşması bulunan yükseköğretim kurumlarına öğrenci gönderilecektir. Yapılacak değerlendirme sonucunda gönderilecek öğrencilere yurtdışında geçirdikleri öğrenim amaçlı süre için Program bütçesinden aylık maddi destek (hibe) verilecektir. Öğrenim hareketliliği 2020-2021 yılı Güz döneminde, staj hareketliliği ise bir sonraki Öğrenci İlanına kadar kabul belgesi getirdikleri takdirde gerçekleştirilecektir.

SAYI ÜLKE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU ÖĞRENİM DÜZEYİ (Y.Lisans/Doktora) GEÇERLİ DİLLER
1 ALMANYA Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi (Fachhochschule der Polizeides Landes Brandenburg) 
http://www.fhpolbb.de/
YL İngilizce-Almanca
2 ALMANYA Aşağı Saksonya Polis Akademisi (Polizeiakademie Niedersachsen) http://www.pa.polizei-nds.de/ YL İngilizce-Almanca
3 ÇEKYA Çek Cumhuriyeti Polis Akademisi (Policejní akademie České republiky v Praze) http://www.polac.cz/ YL,D İngilizce-Çekçe
4 ÇEKYA Savunma Üniversitesi (Univerzita Obrany)
http://www.unob.cz/
YL İngilizce
5 ESTONYA Estonya Güvenlik Bilimleri Akademisi (Sisekaitseakadeemia) http://www.sisekaitse.ee/ YL İngilizce
6 FİNLANDİYA Laurea Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Laurea Universty of Applied Sciences)
http://www.laurea.fi 
YL İngilizce
7 İSPANYA Guardia Civil Üniversite Merkezi (Centro Universitario de la Guardia Civil)
https://www.cugc.es/ 
YL,D İspanyolca
8 İTALYA Roma Tre Üniversitesi (Università degli Studi Roma Tre) http://uniroma3.it/
*Yalnızca Siyaset Bilimi (Political Science) ile ilgili dallarda
YL İngilizce-İtalyanca
9 MACARİSTAN Kamu Hizmetleri Üniversitesi (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) http://uni-nke.hu/
* Kolluk (Law Enforcement) Fakültesi 
*Uluslararası Çalışmalar ve Avrupa Çalışmaları Fakültesi 

YL

YL,D

İngilizce
10 POLONYA Milli Savunma Üniversitesi (Akademia Obrony Narodowej) http://www.aon.edu.pl/ YL İngilizce
11 POLONYA Szczytno Polis Akademisi (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie) https://www.wspol.edu.pl/ YL İngilizce-Lehçe
12 PORTEKİZ Maia Üniversite Enstitüsü (Instituto Universitário da Maia) http://www.maieutica.pt/
*Yalnızca Suç Bilimleri (Criminology) ile ilgili dallarda
YL İngilizce-Portekizce
13 ROMANYA Braşov Transilvanya Üniversitesi (Universitatea “Transilvania” din Braşov) 
http://unitbv.ro/
YL İngilizce
14 SLOVENYA

Maribor Üniversitesi Ceza Adaleti ve Güvenlik Fakültesi (Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru)
http://www.fvv.um.si/

YL İngilizce

(11 ülkeden 14 kurum bulunmaktadır)
BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR
1-    Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Enstitülerde kayıtlı olan Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı ülke vatandaşı bütün yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilirler.
2-    Başvuracak öğrencilerin akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması gerekmektedir.
3-    Öğrenci Öğrenim Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin yabancı dil düzeyinin en az B1 (YDS: 60,00 / YÖKDİL: 70,00) olması gerekmektedir. ÖSYM tarafından geçerliliği tanınan diğer sınavlardan alınan puanların ise ÖSYM eşdeğerlilik tablosunda belirtilen bahsi geçen YDS (60,00) alt limit puanına denkleşmesi gerekmektedir.

SEÇİLME KRİTERLERİ VE DİĞER BİLGİLER
1- Seçilme puanında aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır:
a)    Akademik not ortalaması (%50),
b)    YDS, YÖKDİL, TOEFL vb. sınavlarda alınmış yabancı dil puanı (%50). (Yabancı dil belgesi olmayanlara yazılı dil sınavı yapılacaktır.) 
c)    12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocuklarının akademik not ve dil puanlarına 15’er puan eklenir.
d)    Engelli öğrencilerin akademik not ve dil puanlarına 10’ar puan eklenir.
e)    Erasmus Öğrenim Hareketliliği veya Staj Hareketliliği faaliyetlerinden aynı yükseköğretim kademesinde daha önce yararlanmış olanların akademik not ve dil puanları 10’ar puan düşürülür. 
f)    Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılacakların akademik not ve dil puanları 10’ar puan düşürülür.
Bu kriterler esas alınarak ortaya çıkacak puan sıralamasına göre öğrenciler asil ve yedek olarak belirleneceklerdir. Asil listeden feragat edilmesi durumunda yedek listedeki öğrenciler puan sıralarına göre hareketliliğe katılma hakkını kazanacaklardır. Seçildiği halde Erasmus hareketliliğine katılmaktan vazgeçen öğrenciler için feragat bildirim süresi 15 gündür. Bu süre dâhilinde feragat bildiriminde bulunulmaması halinde, öğrencinin daha sonraki herhangi bir Erasmus hareketliliği başvurusunun değerlendirilmesinde 10 puan düşürülecektir.
2- Hareketliliğe katılmaya hak kazanan öğrenciler, hareketliliğin türü ve gidilecek kurum için tercihte bulunacaklardır. Tercihlerin değerlendirilmesinde öğrencilerin seçilme sırası esas alınacaktır. 
3- Seçilen öğrencilerin ilgili kurumlardan kabul almaları durumunda hareketlilik gerçekleşecektir. Takvim uyuşmazlığı veya karşı kurumlardan talebin iptali gibi hâllerde öğrenim ve staj hareketliliği gerçekleştirilemeyebilir. Yükseköğretim kurumlarının kontenjan durumlarına göre öğrencilerin tercih dışı yerleştirilmeleri de söz konusu olabilir.
4- Öğrenci öğrenim hareketliliği en az bir yarıyıl süreyle ve tam zamanlı olarak gerçekleştirilir. Hareketliliğe katılan öğrencilerin gittikleri yükseköğretim kurumunda bir yarıyıl için asgari 30 AKTS kredilik ders yükü almaları gerekmektedir. Başvuru yapan öğrencilerin anlaşmalı yükseköğretim kurumlarının internet sitelerinden eğitim-öğretim dili ve Erasmus dersleri hakkında bilgi edinmeleri tavsiye olunur. 
5- Öğrenci staj hareketliliği öğrencinin alanında uygulamalı iş deneyimi elde etmesini amaçlamakta olup tam mesai günü esasına göre asgari 2 ay süreyle gerçekleştirilmelidir. Akademik amaçla staj hareketliliği gerçekleştirilemez. Başkanlığımız olarak staj hareketliliği için yukarıda sayılı kurumlardan yalnızca dördüyle (Almanya Brandenburg Eyaleti Polis Akademisi, İspanya Guardia Civil Üniversitesi, Estonya Güvenlik Bilimleri Akademisi ile Macaristan Ulusal Kamu Hizmeti Üniversitesi) ikili anlaşmamız bulunmaktadır. Bununla beraber, Erasmus Partner ülkelerinde öğrencinin mevcut eğitim programıyla ilgili bir sektörde faaliyet gösteren bir kuruluştan staj için davet alınması durumunda bu kuruluşla partnerlik anlaşması imzalanabilir. Anlaşmanın imzalanması Başkanlık onayına bağlıdır. Öğrenci staj hareketliliğinin gerçekleştirilebileceği kuruluşların nitelikleri Ulusal Ajans’ın 2019 Erasmus+ Uygulama El Kitabı adlı belgenin 7. ve 8. sayfalarında tanımlanmıştır.
6-   Enstitüde öğrenim görmekte olan Teşkilat Mensubu Personel, Erasmus hareketliliğinden aylıksız-ücretsiz izin kullanmak suretiyle faydalanabilir.
7-   Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilere yol hibesi ödenmez.
8- İsteyen öğrenciler aynı şartlarda müracaat ve değerlendirme sürecine tabi tutulmak kaydıyla hibe almaksızın hareketlilikten kendi imkânlarıyla yararlanabilirler.
9- Hareketlilikler hakkında daha fazla bilgi Ulusal Ajans’ın yayınladığı 2019 Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda bulunabilir.

BAŞVURU ŞEKLİ
    Söz konusu programdan faydalanmak isteyen öğrenciler, yayımlanan başvuru formunu doldurup çıktısını aldıktan sonra imzalayarak yabancı dil puan belgesi ve not ortalamalarını belirtir 4’lük sistemdeki transkript ile birlikte Dışilişkiler ve Uluslararası Eğitim Şube Müdürlüğü’ne müracaat edeceklerdir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz Polis Akademisi’nde transkripti oluşmamış öğrenciler, bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notunu gösterir transkript ile başvuru yapacaklardır.
        
KONTENJAN    
Toplam hareketlilik sayısı, Ulusal Ajans’ın kurumumuz adına tahsis ettiği öğrenci hareketliliği bütçesi ile sınırlıdır.


BAŞVURU TARİHLERİ     :     24/02/2020 - 16/03/2020

Ayrıntılı bilgi için:
Telefon        : 0 312 4629109 – 0 312 4629110
Web        : http://www.pa.edu.tr    
E-posta        : erasmus@egm.gov.tr 

BAŞVURU DİLEKÇESİNİ BURADAN İNDİREBİLİRSİNİZ.

Haberi Paylaş