POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

POLİS AKADEMİSİ - UTGAM  VII. ULUSLARARASI GÜVENLİK SEMPOZYUMU “21. YÜZYILIN İLK YARISINDA YENİ GÜVENLİK TEHDİTLERİ” ÇAĞRI METNİ
  13 Haziran 2022

21. yüzyılda uluslararası politikanın yapısında yaşanan değişimler ve devletlerin tecrübe ettiği gelişmeler, güvenlik tehditlerinin kavramsal ve pratik boyutunun yeniden düşünülmesi gerekliliğini beraberinde getirdi. Uluslararası ve ulusal düzlemde meydana gelen değişimler, güvenlik tehditlerinin referans nesnesi ve gündemini durağan olmaktan uzaklaştırırken birey, devlet ve sistem düzeyinde karşılaşılan meydan okumaların her geçen gün daha karmaşık bir hale bürünmesine neden oldu. Bütün bu gelişmeler geleneksel olarak devlet eksenli tanımlanan güvenlik tehditlerine ilaveten yeni güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmasına, güvenlik anlayış ve uygulamalarının çeşitlenmesine zemin hazırladı. Pandemi/salgın hastalıklar, küresel iklim değişikliği, doğal afetler ve benzeri çevre sorunları, siber/dijital alanlar ve iletişim teknolojilerinin barındırdığı riskler, dezenformasyon, düzensiz göç, sınıraşan organize suçlar ve uluslararası terörizm gibi güvenlik tehditlerinin yanı sıra toplumsal, ekonomik ve politik güvenlik sektörlerine yönelik tehditler, söz konusu güvenlik odaklı risk alanlarından bazılarıdır. Askeri güvenlik ve sert güç konularına ilişkin yeni eğilim ve yöntemlerin yanı sıra 21. yüzyılın ilk yarısında kendini hissettiren uluslararası sistem ve düzende gözlemlenen bu seyrin ve değişimin anlamlandırılması uluslararası güvenlik meselelerinin odağına oturmuş durumdadır.
Yeni güvenlik tehditlerinin 21. yüzyılda genişleyen ve derinleşen etkileri konunun tüm boyutlarıyla ve geniş kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekliliğini gündeme taşımıştır. Bu kapsamda, Polis Akademisi Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi (UTGAM) tarafından 2-4 Aralık 2022 tarihleri arasında Antalya’da “21. Yüzyılın İlk Yarısında Yeni Güvenlik Tehditleri” temalı bir sempozyum düzenlenecektir. Sempozyum kapsamında konu başlığıyla ilgili araştırma ve çalışma yapan bilim insanı, uzman, gazeteci ve profesyonellerin konu ile ilgili tespit ve değerlendirmelerini aktararak katkı sunması beklenmektedir. Yeni güvenlik tehditlerinin tüm yönleriyle ve kapsamlı bir şekilde tartışılacağı sempozyuma tüm araştırmacılar ve uzmanlar davetlidir.
Sempozyumun dili Türkçe ve İngilizce olup simültane tercüme hizmeti sağlanacaktır.
Sempozyuma bildirileri ile katılmak isteyenlerin konu başlıklarını ve 500 kelimeyi geçmeyecek özetlerini MS Word formatında utgam@pa.edu.tr e-posta adresine göndermeleri rica olunur.
Bildiri özetleri; çalışmanın içeriğini yansıtan bir başlık, çalışma konusu, amacı ve kapsamını açıklayan bir özet metin ve beş anahtar kelime içermeli; katılımcılar isimlerini, kurumlarını ve ünvanlarını da içeren bilgilerini özet metnine eklemelidir.
Bildirilerin aşağıdaki konu başlıkları ile ilgili olması beklenmektedir:
•    Pandemi/Salgın Hastalıklar ve Sağlık Güvenliğine Yönelik Tehditler
•    Gıda/Tarım Güvenliğine Yönelik Tehditler
•    İklim/Çevre Güvenliğine Yönelik Tehditler
•    Ekonomik Güvenliğe Yönelik Tehditler
•    Enerji Güvenliğine Yönelik Tehditler
•    İnsani ve Toplumsal Güvenliğe Yönelik Tehditler
•    Küreselleşme ve Hibrit Tehditler
•    Düzensiz Göç, Sığınmacı/Mülteci Krizleri
•    Etnik, Dini ve Kimlik/Kültür Eksenli Çatışmalar
•    Siber Savaşlar ve Tehditler
•    İnternet ve Bilgi Teknolojileri Güvenliğine Yönelik Tehditler
•    Sınıraşan Organize Suçlar
•    “Yeni” Dünya Düzeni Tartışmaları
•    Uluslararası/Bölgesel Örgütler ve Yeni Güvenlik Tehditlerine Yaklaşımları (BM, NATO, AB, AGİT, vd.) 
•    Hükümet Dışı Örgütler (NGOs) ve Yeni Güvenlik Tehditlerine Yaklaşımları
•    Bölgesel Çatışmaların Jeopolitik Dönüşümü ve Sürdürülebilir Barış 
•    Savaş ve Çatışmaların Yeni Formları ve Aktörleri
•    Kitle İmha Silahlarının Yayılımı - Nükleer, Biyolojik ve Kimyasal Silahlar
•    Uluslararası Terörizm
•    Yabancı Terörist Savaşçılar

Önemli Tarihler
Özet Gönderim Son Tarihi: 01.09.2022

Tam Metin Gönderim Son Tarihi: Sempozyum sonrasında derleme kitap çalışmasına yönelik olarak tam metin gönderme tarihi 01.11.2022’dir. Yayınlanacak derleme kitapta yer almak isteyen yazarların kaynakça dahil 5000-7000 kelime aralığında bir tam metin planlaması yapması gerekmektedir.
Not: Sadece bildiri özeti kabul edilenlere geri dönüş yapılacaktır.
Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Şule TOKTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan YANARIŞIK
Araştırma Görevlisi Orhan ÇİFÇİ 
Araştırma Görevlisi Kübra Betül BİÇEN GÖREN 
Araştırma Görevlisi Birce BEŞGÜL 
Araştırma Görevlisi Yusuf DİNÇEL 
Araştırma Görevlisi Emre ÖZTÜRK 

Polis Akademisi Başkanlığı
Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi (UTGAM)
www.pa.edu.tr +90(312) 462 90 85-92 utgam@pa.edu.tr 


CLICK FOR ENGLISH

Haberi Paylaş