POLİS AKADEMİSİ

Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK

Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAKProf. Dr. Yılmaz ÇOLAK, 1969 yılında Giresun Görele’de doğdu. İlk ve ortaöğretimini İstanbul Esenler'de tamamladı.  1993 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünden Lisans, burslu olarak okuduğu Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünden Yüksek Lisans (1994) ve aynı bölümden Doktora (2000) dereceleri aldı.Kırıkkale ve Bilkent Üniversitelerinde Araştırma Görevlisi, ardından 2000-2010 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Yardımcı Doçent ve Doçent olarak görev aldı. 2003 yılında Belçika Brugge’de Birleşmiş Milletler Üniversitesinde “Misafir Araştırmacı” olarak bulundu.


Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK 2010 yılında Polis Akademisinde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aralık 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürü olarak görev yaptı. Mayıs 2014’de Polis Akademisi Başkanı olarak atandı.


İdari Görev

 • Polis Akademisi Başkanı (2014 - ... )
 • Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) Başkanı (2014 - ...)
 • Avrupa Polis Akademileri Birliği (AEPC) Başkan Yardımcısı (2014 - 2022)
 • Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitü Müdürü (2013 - 2014)
 • Doğu Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekan Yardımcısı (2008 -2010)

 

Yayınlar

 • Türkiye’de Siyaset ve Kültürel Çeşitlilik, Ankara: Siyasiyat, 2021.
 • Türkiye’de Kültürel İktidarın Kuruluşu 1923-1945, Ankara: Liberte, 2017. 
 • “Emniyet Teşkilatındaki Demokratik Dönüşüm,” Liberal Düşünce, 22/85, Kış 2017: 77-84.
 • “1923-1929 Dönemi Türkiye’de İç Politika,” A. Çaylak & Diğerleri (der.), Osmanlı’dan İkibinli Yıllara Türkiye’nin Politik Tarihi: 219-230, Ankara: Savaş, 2017.
 • "Identity and Citizenship among Turkish Immigrants in Northern Cyprus”, A. İçduygu, D. Yükseker & D.B. Aksel (der.), Migration around Türkiye, İstanbul: The Isis Press, 2013.
 • “Haklar ve Aidiyet Arasında Birey,” Muhafazakâr Düşünce, 8/32, 2012: 21-46.
 • “Modern Devletin Çeşitlilik ile İmtihanı,” Muhafazakâr Düşünce, 7/28, 2011: 11-31.
 • Türkiye’de Devlet’in Kimlik Krizi ve Çeşitlilik, Ankara: Kadim Yay., 2010.
 • “Globalization, Democratization and Cultural Diversity: A Turkish Case”, B. N. Ghosh (ed.), Global Governance, Labour Market Dynamics and Social Change: 27-60, Leeds: Wisdom House, 2010.
 • “Türkiye’de Medeniyet ve Modernleşme,” Muhafazakâr Düşünce, 6/21-22, 2009: 145-167.
 • “Nationalism and the Political Use of History in Cyprus: Recent Developments,” Kasarinlan: Philippine Journal of Third World Studies, 23/2, 2008: 20-45.
 • “The Headscarf Issue, Women and the Public Sphere in Turkey”, Global South, 4/5, 2008: 10-17.
 • “Türk Devrimi, Devlet ve Kültür,” Muhafazakâr Düşünce, 3/12, 2007: 11-28.
 • “Ottomanism vs. Kemalism: Collective Memory and Cultural Pluralism in 1990s Turkey”, Middle Eastern Studies, 42/4, 2006: 583-598. 
 • “1990’lı Yıllar Türkiye’sinde Yeni-Osmanlıcılık ve Kültürel Çoğulculuk Tartışmaları,” Doğu ve Batı, 9/38, 2006: 125-144.
 • “11 Eylül’ün Mirası “Medeniyet” ve “Türk Modeli,” Bilgi ve Bellek, 3/5, 2006: 42-60.
 • “Citizenship between Secularism and Islamism in Turkey”, F. Keyman & A. İçduygu (eds.), Challenges to the Citizenship in a Globalizing World: European Questions and Turkish Experiences içinde, London: Routledge, 2005.
 • “Nationalism”, “Elitism” & “Right in Turkey”, R. P. Carlisle (ed.), Encyclopedia of Politics: The Left and the Right, vol. II: The Right içinde: 629-630, 790-793, 913-914, London: Sage, 2005.
 • “Human Rights” & “Left in Turkey”, R. P. Carlisle (ed.), Encyclopedia of Politics: The Left and the Right, vol. I: The Left içinde: 221-224, 458-459, London: Sage, 2005.
 • “Dilemmas of Turkish Democracy: The Conflict Between Kemalist Laicism and Islamism in the 1990s,” D. W. Odell-Scott (ed.), Democracy and Religion: Free Exercise and Diverse Visions içinde, Kent: Kent State Univ Press, 2004 (E. Aydın ile birlikte).
 •  “Language Policy and Official Ideology in the Early Republican Turkey”, Middle Eastern Studies, 40/6, 2004: 66-90. 
 • “Reintegration in Cyprus: Nationalism and Citizenship in the RoC and the TRNC”, UNU-CRIS Working Paper Series, 6, 2004.
 •  “Nationalism and State in Turkey: Drawing the Boundaries of ‘Turkish Culture’ in the 1930s”, Studies in Ethnicity and Nationalism, 3/1, 2003: 2-20. 
 •  “Civilization vs. Barbarism September 11 and Reconsidering “Turkish Model”, Research Papers, 4/2, 2003: 453-466. 
 •  “History-Writing, State and ‘Culture Production’ in Turkey in the 1930s,” L. Pinnell & R. D'Alonzo (eds.), Interruptions: Essays on the Poetics/Politics of Space içinde, Gazimagusa: EMU Press, 2003.
 • “Annan Belgesi’nde Devlet, Kimlik ve Vatandaşlık,” BM’nin Kıbrıs’ta Son Diplomatik Girişimi: Kofi Annan Planı’nın Analizi, İstanbul: Gündoğan, 2003.
 • “Kültür-Devlet İlişkisi Çerçevesinde 28 Şubat Müdahalesi,” A. A. Dikmen (der.), Cumhuriyet Döneminde Siyasal Düşünce ve Modernleşme, Cilt 3: 465-494, Ankara: İmaj, 2002.
 • “Nationalism and Islam in Central Asia: “Truths” or “Fantasies” on Nation,” Geopolitics of Central Asia in the Post-Cold War Era içinde: 461-476, Haarlem: SOTA, 2002.
 • “The Turks-Western Asia” ve “Adnan Menderes,” D. Levinson ve Diğerleri (der.), Encyclopedia of Modern Asia, Cilt 5 içinde: 15-17 & 140, New York: Charles Scribner's Sons, 2002.
 • “Civilized and Modernized: The Transformation of the Ottoman Vision of Society in the 19th Century,” The Great Ottoman Civilization, vol. II: 334-347, Ankara: Yeni Türkiye, 2000.
 • “What is the Matter with Citizenship? A Turkish Debate,” Middle Eastern Studies, 35/4, 1999: 187-208 (A. İçduygu, A & N. Soyarık ile birlikte).             

 

Ödüller

 • Bilkent Tam Master Bursu (1993-1994).
 • Bilkent Tam Doktora Bursu (1994-2000).
 • ARIT’s (American Research Institute in Turkey) Doctoral Fellow (1998)
 • Milliyet 2002 Sosyal Bilimler İkincilik Ödülü: “11 Eylül’ün Mirası: Medeniyet Ve Türk Modeli” başlıklı çalışma ile.
 • EMU Seed Money Award (Spring 2005) 
 • MiReKoc (Koç Univ., Migration Research Center) Research Grant (December 2005)

 

Hakemli Konferanslarda Sunulan Tebliğler

 • 2010, “The Debate on Territory, Diversity and Citizenship in Cyprus: A North Perspective”, Territorial Rights Workshop, EDG, Queens Univ, Kingston, Canada.
 • 2009, “Population, Migration and Diversity in North Cyprus”, Dynamics of Diversity in the Globalization Era, EURODIV 5th Conference, Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), Milan, Italy.
 • 2008, “The Headscarf Issue and Public Sphere in Turkey”. SEPHIS International Workshop on Women and Public Sphere, SEPHIS & Qafqaz University, Baku, Azerbaijan, June 2008.
 • 2008, "Citizenship and Identity among Turkish Immigrants in North Cyprus". Mirekoc Migration Research Conference: Dissemination of Findings 2007 Projects, Koç Univ., İstanbul, Turkey.
 • 2006, “Neo-Ottomanism, Cultural Diversity and Contemporary Turkish Politics”, The EU and the Historical Legacy in the Balkans, UCSIA & University of Antwerp, Belgium.
 • 2006, “Political Use of History and Collective Memory in North and South Cyprus”, LSE-ASEN Annual Conference on Nationalism and Ethnicity, Londra, 28-30 March.        
 • 2005, University Centre Saint-Ignatius Antwerp (UCSIA)’s Summer Seminar  entitled “Faith-based Radicalism: Christianity, Islam and Judaism between Constructive Activism and Destructive Fanaticism”, (14-25 September 2005, Belgium.
 • 2004, “Citizenship and Nationalism in Cyprus: History-Writing and the Effects of EU Accession Process”, Sephis International Workshop on “Contested Nationalisms and the New Statism” 2-4 September 2004, Penang, Malaysia.
 • 2003, “Two Nationalisms and Two Cultures? Citizenship in Greek and Turkish Cyprus from Politico-Historical Perspective”, the Sixth International Literature and Humanities Conference, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, KKTC
 • 2003, “Cultural Diversity and Official Ideology in a Muslim Context: Turkish Experiment in the Post-Cold War Era”, The Dreyfus Affair:  Race, Religion and the Molding of National Identity, Wittenberg University, Springfield, OH, USA.
 • 2002, “Language Policy, Cultural Conversion and Ideology in the early Republican Turkey”, International Conference on Cultural Conversion, Dartmouth College, Hanover, USA.
 • 2002, “The Myth of ‘Ottoman Pluralism’ and Cultural Differences in Turkey in the early 1990s”, Balkan Societies in Change: The Use of Historical Myths, Sarajevo, Bosnia Herzegovina.
 • 2002, “Dilemmas of Turkish Democracy: The Conflict Between Kemalist Laicism and Islamism in the 1990s,” 3th Annual Symposium on Democracy, Kent State University, Kent, Ohio, USA.
 • 2002, “Policing Culture: State and Nationalism in the Early Republican Turkey,” the 4th ESSHC, The Hague, The Netherlands 27 February-2March 2002.
 • 2001, “Kültür, Devlet ve 28 Şubat Süreci”, Yedinci Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye.                                     
 • 2001, “Politics and Culture in Turkey in the 1990s,” the Third International CISS / ISA Conference, Heidelberg, Germany. 
 • 2001, “The Question of Belonging in the Early Republican Turkey: History and the Process of Culture Production”, the 4th English Literature Conference at EMU, Gazimağsa, KKTC.
 • 1999, “Tek-Parti Dönemi Devletin Kültür Anlayışı”, Seyyar Seminerler 1, Beykent Univ. and TAKSV, İstanbul.
 • 1999, “Encountering Identities in Turkey in the 1990s,” GSSA Conference on “Society at the Turn of the Century”, University of Toronto, Toronto, Canada.

Bağlantılar