POLİS AKADEMİSİ

Duyurular

Sürekli İşçi Kadrosu Sınavına Girmeye Hak Kazananlara Duyuru
  08 Mart 2018

Polis Akademisi Başkanlığınca 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerden, 27/12/2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23’üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebinde bulunan ve sınava girmeye hak kazananların katılacağı Sözlü Sınava ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.


Sınav Şekli    : Sözlü Sınav
Sınav Tarihi    : 13/03/2018
Sınav Saati    : 09.00 - 18.00
Sınav Yeri    : Polis Akademisi Başkanlığı  Gölbaşı Yerleşkesi 1 No’lu İlkyardım Sınıfı


Not    : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 01/01/2018 Tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Usul ve Esaslar doğrultusunda bu ilan tebliğ hükmünde olup; ilgilileri ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


 

Haberi Paylaş